BRATSBERG SOKN

7039 TRONDHEIM 73 94 95 90 post.tempe@kirken.trondheim.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TRYGVE GODTFRED RØDSTEN 66 år, Rørlegger
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
KRISTIN EIDSLI 48 år, Tannpleier
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
JAN-TORE SLETVOLD 52 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
ELISABETH MOE 50 år, Førstesekretær
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer

Varamedlemmer

TORIL FLAATHE 46 år, Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
GRO JEANETTE BOLSETH JOHNSEN 50 år, Selger
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TRYGVE GODTFRED RØDSTEN Stilling: Rørlegger Alder: 62 7039 TRONDHEIM
2
KRISTIN EIDSLI Stilling: Tannpleier Alder: 44 7039 TRONDHEIM
3
JAN-TORE SLETVOLD Stilling: Daglig leder Alder: 48 7039 TRONDHEIM
4
GRO JEANETTE BOLSETH JOHNSEN Stilling: Selger Alder: 46 7039 TRONDHEIM
5
TORIL FLAATHE Stilling: Førskolelærer Alder: 42 7039 TRONDHEIM
6
ELISABETH MOE Stilling: Førstesekretær Alder: 46 7039 TRONDHEIM