BYNESET SOKN

, 7070 BOSBERG 46 82 00 24 post.byneset@kirken.trondheim.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BERTIL HALSEN 55 år, banksjef
Nominasjonskomiteens liste 509 stemmer
TORUNN KLØFTEN 44 år, barnevernskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 507 stemmer
SIV MARI FORSMARK 47 år, personalleder
Nominasjonskomiteens liste 505 stemmer
PER JOHAN BRANDVIK 58 år, forsker
Nominasjonskomiteens liste 480 stemmer
INGRID HEGVOLD ØIEN 51 år, lektor
Nominasjonskomiteens liste 476 stemmer
MARIT HESTFLÅTT 43 år, tannlege
Nominasjonskomiteens liste 476 stemmer

Varamedlemmer

SVANHILD REITAN LANDE 32 år, pedagog
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer
HILDE KATRINE FRISVOLL BERG 50 år, adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 463 stemmer
RANDI HELENE ARONSEN 77 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
MAGNUS HANSEN 41 år, arbeidsledig
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
BJØRG INGRID OPLAND 78 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 441 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BERTIL HALSEN Stilling: banksjef Alder: 51 7074 SPONGDAL
2
SIV-MARI FORSMARK Stilling: personalleder Alder: 43 7074 SPONGDAL
3
PER JOHAN BRANDVIK Stilling: forsker Alder: 54 7074 SPONGDAL
4
TORUNN KLØFTEN MEHLI Stilling: barnevernskonsulent Alder: 40 7070 BOSBERG
5
HILDE KATRINE FRISVOLL BERG Stilling: adjunkt Alder: 46 7074 SPONGDAL
6
SVANHILD REITAN LANDE Stilling: pedagog Alder: 28 7031 TRONDHEIM
7
MAGNUS HANSEN Stilling: arbeidsledig Alder: 37 7074 SPONGDAL
8
INGRID HEGVOLD ØIEN Stilling: lektor Alder: 47 7074 SPONGDAL
9
RANDI HELENE ARONSEN Stilling: pensjonist Alder: 73 7074 SPONGDAL
10
MARIT HESTFLÅTT Stilling: tannlege Alder: 39 7070 BOSBERG
11
BJØRG INGRID OPLAND Stilling: pensjonist Alder: 74 7070 BOSBERG