KVENVÆR SOKN

, 7243 KVENVÆR 72 44 17 25 kirkekontoret@hitra.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

RIGMOR JOHANNE HERMANSTAD BREVIKDAL 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
ASBJØRN INGVAR SANDVIK 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
SOLFRID MURVOLD 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
PER OTTO HERTZBERG SJØLIE 74 år,
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
ASBJØRN SKJELVIK 72 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
MARIANNE ØSTENSEN 47 år,
Nominasjonskomiteens liste 49 stemmer

Varamedlemmer

ELISA HELGEBOSTAD 37 år,
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
KITTY FOSS HELSØ 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
HANNE KAROLINE ZAHL RØVIK 31 år,
Nominasjonskomiteens liste 46 stemmer
ØYVIND HELSØ 48 år,
Nominasjonskomiteens liste 46 stemmer
KARI EDEL BURØ 75 år,
Nominasjonskomiteens liste 0 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ASBJØRN SKJELVIK Stilling: pensjonist Alder: 68 7243 KVENVÆR
2
KARI EDEL BURØ Stilling: Alder: 71
3
ELISA TERESE MONSØ Stilling: Alder: 33 7243 KVENVÆR
4
ASBJØRN INGVAR SANDVIK Stilling: Alder: 68 7246 SANDSTAD
5
HANNE KAROLINE ZAHL RØVIK Stilling: Alder: 27 7243 KVENVÆR
6
MARIANNE ØSTENSEN Stilling: Alder: 43 7243 KVENVÆR
7
ØYVIND HELSØ Stilling: Alder: 44 7243 KVENVÆR
8
RIGMOR JOHANNE HERMANSTAD BREVIKDAL Stilling: Alder: 60 7243 KVENVÆR
9
KITTY FOSS HELSØ Stilling: Alder: 51 7243 KVENVÆR
10
SOLFRID MURVOLD Stilling: Alder: 68 7246 SANDSTAD
11
PER OTTO HERTZBERG SJØLIE Stilling: Alder: 70 7243 KVENVÆR