SANDSTAD SOKN

, 7246 SANDSTAD 72 44 17 25 kirkekontoret@hitra.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

NINA KRISTIN NESSET 39 år,
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
GUNN ASTRID WEDØ HJERTÅS 58 år,
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
ELISABETH ULVAN LERVÅG 42 år,
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
HARALD MORTEN REFSNES 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
INGER ANNE MARGARET ØSTMARK 69 år,
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
ROLV SIGMUND KROGNES 71 år, Pesjonist
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer

Varamedlemmer

KARINE MØLLER 43 år,
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
HANNA STRØM 47 år,
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
ANNA KAROLINE HAMMER HARDIE 24 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
JANNE KARIN SIRIVIK 48 år,
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
AUD MARIE GUTTELVIK STRØM 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
NINA KRISTIN NESSET Stilling: Alder: 35 7247 HESTVIKA
2
HARALD MORTEN REFSNES Stilling: Alder: 47 7246 SANDSTAD
3
ANNA KAROLINE HAMMER HARDIE Stilling: Student Alder: 20 7246 SANDSTAD
4
ROLV SIGMUND KROGNES Stilling: Pesjonist Alder: 67 7247 HESTVIKA
5
ANNE-BERIT BÄCKMARK TØRSTAD Stilling: Alder: 58 7246 SANDSTAD
6
HANNA STRØM Stilling: Alder: 43 7247 HESTVIKA
7
GUNN ASTRID WEDØ HJERTÅS Stilling: Alder: 54 7247 HESTVIKA
8
YVONNE MØLLER Stilling: Alder: 38 7247 HESTVIKA
9
ELISABETH ULVAN LERVÅG Stilling: Alder: 38 7246 SANDSTAD
10
KARINE MØLLER Stilling: Alder: 39 7246 SANDSTAD
11
INGER ANNE MARGARET ØSTMARK Stilling: Alder: 65 7246 SANDSTAD
12
ELIN STRØM Stilling: Alder: 42 7246 SANDSTAD
13
TERJE REKSEN Stilling: Alder: 48 7247 HESTVIKA
14
JANNE KARIN SIRIVIK Stilling: Alder: 44 7247 HESTVIKA
15
AUD MARIE GUTTELVIK STRØM Stilling: Alder: 63 7246 SANDSTAD