HITRA SOKN

7250 MELANDSJØ 72 44 17 25 kirkekontoret@hitra.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BENTE OVEDIE ANTONSEN KJERRINGVÅG 56 år,
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
KNUT ARNE FLOOR 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
ØYVIND SAND 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
ANN KRISTIN FLOOR 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer

Varamedlemmer

TERJE ØRNULF KORSNES 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
FREDRIK STRØM 69 år, Sjåfør
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
RAGNAR MARTIN INDERØY 68 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
OTTO JÆGER LIEN 74 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
EDVARD MELAND HJERTÅS 62 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
FREDRIK STRØM Stilling: Sjåfør Alder: 66 7250 MELANDSJØ
2
BENTE OVEDIE ANTONSEN KJERRINGVÅG Stilling: Alder: 53 7252 DOLMØY
3
TERJE ØRNULF KORSNES Stilling: Alder: 43 7250 MELANDSJØ
4
ANN KRISTIN FLOOR Stilling: Pensjonist Alder: 68 7250 MELANDSJØ
5
KNUT ARNE FLOOR Stilling: Pensjonist Alder: 69 7250 MELANDSJØ
6
ØYVIND SAND Stilling: Alder: 61 7250 MELANDSJØ