BJUGN SOKN

7160 BJUGN 72519560 kirkekontor@bjugn.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HANS OTTO STJERN 65 år, Selger/Bonde
Nominasjonskomiteens liste 778 stemmer
TERJE STEEN 43 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 770 stemmer
EVA MARIE BRATLAND 54 år, Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 757 stemmer
LIV ELI INNSTRAND 65 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 752 stemmer
LISE GUTTELVIK 48 år, Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 723 stemmer
BENNY ANDRE LANGVOLD 47 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 720 stemmer
JOHN MARTIN SOLEM 45 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 714 stemmer
LISE JOHANNE LUND 56 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 713 stemmer

Varamedlemmer

MONICA FROG 42 år, Sømoperatør
Nominasjonskomiteens liste 712 stemmer
TOR EIDE 51 år, Økonomikonsulent
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
IVAR HELLEM 73 år, Bonde/Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 700 stemmer
KINE IRINA ARNTZEN 34 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 688 stemmer
WEGAR STRANDEN 46 år, Tankbilsjåfør
Nominasjonskomiteens liste 681 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TOR EIDE Stilling: Økonomikonsulent Alder: 47 7160 BJUGN
2
BENNY ANDRE LANGVOLD Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 43 7165 OKSVOLL
3
LIV ELI INNSTRAND Stilling: Hjelpepleier Alder: 61 7160 BJUGN
4
EVA MARIE BRATLAND Stilling: Sekretær Alder: 50 7167 VALLERSUND
5
JOHN MARTIN SOLEM Stilling: Bonde Alder: 41 7160 BJUGN
6
MONICA FROG Stilling: Sømoperatør Alder: 38 7168 LYSØYSUNDET
7
KINE IRINA ARNTZEN Stilling: Hjelpepleier Alder: 30 7165 OKSVOLL
8
LISE GUTTELVIK Stilling: Førskolelærer Alder: 44 7160 BJUGN
9
TERJE STEEN Stilling: Lærer Alder: 39 7167 VALLERSUND
10
HANS OTTO STJERN Stilling: Selger/Bonde Alder: 61 7167 VALLERSUND
11
BRIT BARØ Stilling: Hjelpepleier Alder: 66 7160 BJUGN
12
IVAR HELLEM Stilling: Bonde/Kirketjener Alder: 69 7165 OKSVOLL
13
OLE JONNY OLDEN Stilling: Bonde Alder: 49 7168 LYSØYSUNDET
14
WEGAR STRANDEN Stilling: Tankbilsjåfør Alder: 42 7160 BJUGN
15
LISE JOHANNE LUND Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 52 7167 VALLERSUND
16
SØLVI LESETH Stilling: Vernepleier Alder: 54 7165 OKSVOLL
17
INGAR HELLEM Stilling: Elektriker/Bonde Alder: 28 7165 OKSVOLL