BERKÅK SOKN

7391 RENNEBU 72 40 23 50 post@rennebu.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BJØRN ROGSTAD 73 år, -
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
JØRAN SUNDSET 55 år, -
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer
ASTRID GRUT 53 år, -
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
ARVID TVERDAL 70 år, -
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
INGRID KOKSVIK 49 år, -
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
BRYNJULF ANGELL TOSET 67 år, -
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer

Varamedlemmer

MAGNHILD BRATTSET 77 år, -
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
SIRI AUNE 57 år, -
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
BODIL KRISTIN SVERGJA HOLDEN 61 år, -
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
INGRUNN ANNE ROKNE 74 år, -
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
JON EINAR VÆRNES 71 år, -
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ARVID TVERDAL Stilling: - Alder: 66 7397 RENNEBU
2
ASTRID GRUT Stilling: - Alder: 49 7391 RENNEBU
3
BJØRN ROGSTAD Stilling: - Alder: 69 7391 RENNEBU
4
ANNE MARIE RØNNING Stilling: - Alder: 69 7391 RENNEBU
5
JØRAN SUNDSET Stilling: - Alder: 51 7391 RENNEBU
6
INGRID KOKSVIK Stilling: - Alder: 45 7391 RENNEBU
7
BRYNJULF ANGELL TOSET Stilling: - Alder: 63 7391 RENNEBU
8
BODIL KRISTIN SVERGJA HOLDEN Stilling: - Alder: 57 7397 RENNEBU
9
OTTAR RYEN Stilling: - Alder: 63 7391 RENNEBU
10
SIRI AUNE Stilling: - Alder: 53 7391 RENNEBU
11
PER LIDVIN MÅREN Stilling: - Alder: 58 7391 RENNEBU
12
SOLRUN BELLINGMO Stilling: - Alder: 47 7397 RENNEBU
13
LARS UVSLØKK Stilling: - Alder: 55 7391 RENNEBU
14
INGRUNN ANNE ROKNE Stilling: - Alder: 70 7391 RENNEBU
15
MAGNE OLAV STØLEN Stilling: - Alder: 57 7397 RENNEBU
16
JORID FLATÅS GRANHEIM Stilling: - Alder: 63 7397 RENNEBU
17
MAGNHILD BRATTSET Stilling: - Alder: 73 7397 RENNEBU
18
KNUT ERIK HALGUNSET Stilling: - Alder: 35 7391 RENNEBU
19
JON EINAR VÆRNES Stilling: - Alder: 67 7391 RENNEBU