RENNEBU SOKN

7391 RENNEBU 72 40 23 50 post@rennebu.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ALF GUNNES 77 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
KJELLFRID TORSEN 53 år, assistent
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
ENDRE OMMEDAL ØVERLAND 51 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
INGRID MESLO 46 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 278 stemmer
JON KVAM 57 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
MIKKEL VOLL STOKKLI 47 år, politi
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer

Varamedlemmer

MARI DULLUM 51 år, barn-ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
KAREN MARGRETE ENGDAL 69 år, konsulent
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer
SIGNY MARGIT RAMSEM 65 år, lærer/adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
ELIN HELENE FORFOD STEIGEDAL 54 år, styrer
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
RANDI OLISE HOEL 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ALF GUNNES Stilling: pensjonist Alder: 73 7393 RENNEBU
2
ELIN HELENE FORFOD STEIGEDAL Stilling: styrer Alder: 50 7393 RENNEBU
3
INGRID MESLO Stilling: bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
4
IRENE GUNNES ÅRSUND Stilling: agronom/student Alder: 21 7392 RENNEBU
5
KAREN MARGRETE ENGDAL Stilling: konsulent Alder: 65 7392 RENNEBU
6
ENDRE OMMEDAL ØVERLAND Stilling: bonde Alder: 47 7392 RENNEBU
7
SIGNY MARGIT RAMSEM Stilling: lærer/adjunkt Alder: 61 7392 RENNEBU
8
MARI DULLUM Stilling: barn-ungdomsarbeider Alder: 47 7392 RENNEBU
9
JON KVAM Stilling: bonde Alder: 53 7393 RENNEBU
10
GUNNAR UV Stilling: snekker Alder: 36 7392 RENNEBU
11
KJELLFRID TORSEN Stilling: assistent Alder: 49 7392 RENNEBU
12
MIKKEL VOLL STOKKLI Stilling: politi Alder: 43 7393 RENNEBU
13
RANDI OLISE HOEL Stilling: pensjonist Alder: 70 7393 RENNEBU
14
MARIT FLÅ Stilling: pensjonist Alder: 72 7393 RENNEBU