ORKDAL SOKN

7320 FANNREM 72 47 97 50 post@orkdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

IVAR NERHOEL 63 år, Inspektør
Nominasjonskomiteens liste 637 stemmer
LIV DIGERÅS HÅVIK 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 616 stemmer
JORUNN ALSETHAUG 52 år, Skolesekretær
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
RANDI RINDAL 62 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 598 stemmer
ARILD MAGNE MELÅS 58 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 568 stemmer
ARNE GJØNNES 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 559 stemmer
BJARNE HAGEN 58 år, Sjåfør
Nominasjonskomiteens liste 559 stemmer
TONJE MARGRETE STØLAN 35 år, Lærer
Supplerende kandidat 550 stemmer

Varamedlemmer

JOSTEIN HØIVIK 66 år, Begravelseskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 545 stemmer
ANNE IRENE SOLEM 68 år, Sjukepleier
Nominasjonskomiteens liste 543 stemmer
GUNHILD BAKKEN ALMLI 45 år, Sjukepleier
Supplerende kandidat 539 stemmer
AUD KVIKNE 68 år, Pensjonist
Supplerende kandidat 526 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
IVAR NERHOEL Stilling: Inspektør Alder: 60 7320 FANNREM
2
LIV DIGERÅS HÅVIK Stilling: Pensjonist Alder: 68 7320 FANNREM
3
JORUNN ALSETHAUG Stilling: Skolesekretær Alder: 49 7320 FANNREM
4
ARILD MAGNE MELÅS Stilling: Bonde Alder: 55 7320 FANNREM
5
RANDI RINDAL Stilling: Lærer Alder: 59 7320 FANNREM
6
ARNE GJØNNES Stilling: Pensjonist Alder: 69 7320 FANNREM
7
ANNE IRENE SOLEM Stilling: Sjukepleier Alder: 65 7320 FANNREM
8
BJARNE HAGEN Stilling: Sjåfør Alder: 55 7320 FANNREM
9
JOSTEIN HØIVIK Stilling: Begravelseskonsulent Alder: 63 7320 FANNREM

Supplerende kandidater

GUNHILD BAKKEN ALMLI Stilling: Sjukepleier Alder: 42 7300 ORKANGER
TONJE MARGRETE STØLAN Stilling: Lærer Alder: 32 7300 ORKANGER
AUD KVIKNE Stilling: Pensjonist Alder: 65 7320 FANNREM