SOKNEDAL SOKN

7288 SOKNEDAL 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ODDVEIG IREN AALBU LILLEØKDAL 57 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 490 stemmer
TROND INGE NYHUS 47 år, Selvstendig næringsd
Nominasjonskomiteens liste 436 stemmer
JENNY KIRSTEN BUUM 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer
KJERSTIN REITAN 61 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer
JONNA ANNELISE ADELHEID SOLEM 64 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 426 stemmer
ODDVEIG ØYAN FAGERBEKK 61 år, Tannlegesekretær
Nominasjonskomiteens liste 424 stemmer
OLAV STAVERLØKK 57 år, Bonde/bussjåfør
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
OLA KRISTIAN HALSET 55 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer

Varamedlemmer

TERJE LUND 52 år, Truckfører
Nominasjonskomiteens liste 404 stemmer
ANNE MARIE WIKE 67 år, Helsearbeider
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
LINDA BORREN FLØTTUM 39 år, Barne/ungd.arbeider
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
EIVIND SOLBERG 42 år, Rørlegger
Nominasjonskomiteens liste 399 stemmer
GUNHILD BROEN BERDAL 57 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 396 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDVEIG IREN AALBU LILLEØKDAL Stilling: Bonde Alder: 54 7288 SOKNEDAL
2
OLA KRISTIAN HALSET Stilling: Bonde Alder: 52 7288 SOKNEDAL
3
ODDVEIG ØYAN FAGERBEKK Stilling: Tannlegesekretær Alder: 58 7288 SOKNEDAL
4
KJERSTIN REITAN Stilling: Sykepleier Alder: 58 7288 SOKNEDAL
5
TROND INGE NYHUS Stilling: Selvstendig næringsd Alder: 44 7288 SOKNEDAL
6
LINDA BORREN FLØTTUM Stilling: Barne/ungd.arbeider Alder: 36 7288 SOKNEDAL
7
ANNE STANGVIK Stilling: Hjemmeværende Alder: 60 7288 SOKNEDAL
8
TERJE LUND Stilling: Truckfører Alder: 49 7288 SOKNEDAL
9
GUNHILD BROEN BERDAL Stilling: Hjemmeværende Alder: 54 7288 SOKNEDAL
10
OLAV STAVERLØKK Stilling: Bonde/bussjåfør Alder: 54 7288 SOKNEDAL
11
ARNT INGVAR SOLBERG Stilling: Kommunearbeider Alder: 62 7288 SOKNEDAL
12
BRITT KARIN HEGGDAL Stilling: Hjelpepleier Alder: 37 7288 SOKNEDAL
13
EIVIND SOLBERG Stilling: Rørlegger Alder: 39 7288 SOKNEDAL
14
ANNE MARIE WIKE Stilling: Helsearbeider Alder: 64 7288 SOKNEDAL
15
JONNA ANNELISE ADELHEID SOLEM Stilling: Hjemmeværende Alder: 61 7288 SOKNEDAL
16
JENNY KIRSTEN BUUM Stilling: Pensjonist Alder: 70 7288 SOKNEDAL