STØREN SOKN

, 7295 ROGNES 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HEIDI BONES 53 år, Kontorleder
Nominasjonskomiteens liste 401 stemmer
EIVIND NYGAARD 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
STEINAR BONES 68 år, Lektor
Nominasjonskomiteens liste 393 stemmer
ANNE GRETE ROGNES 46 år, Avd. sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 392 stemmer
LIV KARI AASEN 60 år, Butikk/resepsjon
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
TORE WOLDEN 47 år, Informasjonsleder
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
KARI ELISE STORRØ 46 år, Butikksjef
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer
TORE REITAN 36 år, Produksjonsleder
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer

Varamedlemmer

JAN INGE SKÅRVOLD 57 år, Arbeidslleder/vaktm.
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
JORUNN RØNNING 51 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
KINE GÅRDSVOLD LUND 41 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
ANITA TANGSTAD 60 år, Ruskoordinator
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
ANDERS AMDAL 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
EIVIND NYGAARD Stilling: Pensjonist Alder: 73 7290 STØREN
2
HEIDI BONES Stilling: Kontorleder Alder: 49 7290 STØREN
3
STEINAR BONES Stilling: Lektor Alder: 64 7295 ROGNES
4
ANNE GRETE ROGNES Stilling: Avd. sykepleier Alder: 42 7290 STØREN
5
RAGNVALD LENES Stilling: Kredittsjef Alder: 55 7295 ROGNES
6
KARI ELISE STORRØ Stilling: Butikksjef Alder: 42 7295 ROGNES
7
TORE WOLDEN Stilling: Informasjonsleder Alder: 43 7290 STØREN
8
ANITA TANGSTAD Stilling: Ruskoordinator Alder: 56 7290 STØREN
9
TORE REITAN Stilling: Produksjonsleder Alder: 32 7290 STØREN
10
LIV KARI AASEN Stilling: Butikk/resepsjon Alder: 56 7290 STØREN
11
HANS BONES Stilling: Gårdbruker Alder: 58 7295 ROGNES
12
LILL KARIN HØGSAND Stilling: Frisør Alder: 57 7290 STØREN
13
ANDERS AMDAL Stilling: Pensjonist Alder: 64 7290 STØREN
14
SIV ANITA NERØIEN Stilling: Kokk/driftsleder Alder: 31 7290 STØREN
15
ERLING ROGSTAD Stilling: Gårdbruker Alder: 61 7290 STØREN
16
KINE GÅRDSVOLD LUND Stilling: Sykepleier Alder: 37 7290 STØREN
17
ODD RIKSTADDAL Stilling: Vaktmester Alder: 50 7290 STØREN
18
JORUNN RØNNING Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 47 7290 STØREN
19
JAN INGE SKÅRVOLD Stilling: Arbeidslleder/vaktm. Alder: 53 7290 STØREN
20
RANDI SØRLØKKEN Stilling: Seniorkonsulent Alder: 53 7295 ROGNES