SINGSÅS SOKN

7387 SINGSÅS 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

STEINAR FLØTTUM 33 år, Sveiser/industriarb.
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
KJETIL AUNØIEN 50 år, Gårdbruker/revisor
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer
BENTE HØEN 46 år, Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
KARIN KOSBERG 60 år, Produksjonsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
RANDI ELIN MOGÅRD 56 år, Postbetjent
Nominasjonskomiteens liste 302 stemmer
ELLA IRENE KIRKVOLD 67 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
JENS SANDRØD 64 år, Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
ANNE MARIT WINSNES-HAYES 38 år, Husmor
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer

Varamedlemmer

TORIL RUNDBERGET 54 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
SVEND INGE HUGÅS 59 år, Gårdbruker/maskinkj.
Nominasjonskomiteens liste 293 stemmer
ÅSE SYNNØVE OLSEN 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
JON AUNMO 37 år, Selvst.næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
MORTEN HERMO 46 år, IT-funksjonær
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KJETIL AUNØIEN Stilling: Gårdbruker/revisor Alder: 46 7387 SINGSÅS
2
STEINAR FLØTTUM Stilling: Sveiser/industriarb. Alder: 29 7387 SINGSÅS
3
RANDI ELIN MOGÅRD Stilling: Postbetjent Alder: 52 7387 SINGSÅS
4
ÅSE SYNNØVE OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 7387 SINGSÅS
5
BERNT OLAV REITSTØEN Stilling: Gårdbruker Alder: 67 7387 SINGSÅS
6
ELLA IRENE KIRKVOLD Stilling: Hjelpepleier Alder: 63 7387 SINGSÅS
7
KARIN KOSBERG Stilling: Produksjonsarbeider Alder: 56 7387 SINGSÅS
8
MORTEN HERMO Stilling: IT-funksjonær Alder: 42 7387 SINGSÅS
9
JENS SANDRØD Stilling: Gårdbruker Alder: 60 7387 SINGSÅS
10
SVEND INGE HUGÅS Stilling: Gårdbruker/maskinkj. Alder: 55 7387 SINGSÅS
11
ANNE MARIT WINSNES-HAYES Stilling: Husmor Alder: 34 7387 SINGSÅS
12
BENTE HØEN Stilling: Konsulent Alder: 42 7387 SINGSÅS
13
JON AUNMO Stilling: Selvst.næringsdr. Alder: 33 7387 SINGSÅS
14
TORIL RUNDBERGET Stilling: Lærer Alder: 50 7387 SINGSÅS
15
MAGNE BAKKEN Stilling: Jernbanearbeider Alder: 55 7387 SINGSÅS
16
LIV HAUGEN Stilling: Kjøkkenassistent Alder: 63 7387 SINGSÅS
17
HEIDI OPSJØN WAGNILD Stilling: Sykepleier Alder: 58 7387 SINGSÅS