BUDAL SOKN

, 7298 BUDALEN 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LARS GUNNAR LENES 42 år, Fengselsbetjent
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
SIGRID LOVISE ANTONSEN 45 år, Kontoansatt
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
RANDI STOLPNES 50 år, kontoransatt
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
MORTEN SVARDAL 47 år, bussjåfør
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
GUNN KJELLFRID LØKKESMO 66 år, barnehageassistent
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer
INGVILD SANDBERG 48 år, bonde/skoleassistent
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer

Varamedlemmer

GERD STAVSØIEN 69 år, møbelsnekker
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
ARNSTEIN MOEN 39 år, bonde/fengselsbetjen
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
KJELLRUN ANITA LØVØ 57 år, barnehageassistent
Nominasjonskomiteens liste 208 stemmer
OLE ARNE RØTTUM 53 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
JOAR BAKKEN 41 år, oppmålingsingeniør
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS GUNNAR LENES Stilling: Fengselsbetjent Alder: 38 7298 BUDALEN
2
SIGRID LOVISE ANTONSEN Stilling: Kontoansatt Alder: 41 7298 BUDALEN
3
ARNSTEIN MOEN Stilling: bonde/fengselsbetjen Alder: 35 7298 BUDALEN
4
RANDI STOLPNES Stilling: kontoransatt Alder: 46 7298 BUDALEN
5
MORTEN SVARDAL Stilling: bussjåfør Alder: 43 7298 BUDALEN
6
KJELLRUN ANITA LØVØ Stilling: barnehageassistent Alder: 53 7298 BUDALEN
7
ODD NORVALD HINDBJØRGEN Stilling: snekker Alder: 40 7298 BUDALEN
8
JOAR BAKKEN Stilling: oppmålingsingeniør Alder: 37 7298 BUDALEN
9
GUNN KJELLFRID LØKKESMO Stilling: barnehageassistent Alder: 62 7298 BUDALEN
10
JAN GISLE ENLID Stilling: pensjonist Alder: 64 7298 BUDALEN
11
OLE ARNE RØTTUM Stilling: bonde Alder: 49 7298 BUDALEN
12
GERD STAVSØIEN Stilling: møbelsnekker Alder: 65 7298 BUDALEN
13
SVEIN OVE ENLID Stilling: fengselsbetjent Alder: 44 7298 BUDALEN
14
TRUDE NILSEN FORODDEN Stilling: barnehageassistent Alder: 47 7298 BUDALEN
15
INGUNN STORRØ Stilling: barnehageassistent Alder: 35 7298 BUDALEN
16
BERIT BROEN Stilling: fjelloppsyn Alder: 51 7298 BUDALEN
17
JAN PETTER ENDALSVOLL Stilling: bussjåfør Alder: 54 7298 BUDALEN
18
KARIN ENLID BJØRKAN Stilling: kontoransatt Alder: 27 7298 BUDALEN
19
LARS EMIL HOV Stilling: butikkbestyrer Alder: 45 7298 BUDALEN
20
ELI STORRØ Stilling: sykepleier Alder: 47 7298 BUDALEN
21
INGVILD SANDBERG Stilling: bonde/skoleassistent Alder: 44 7298 BUDALEN
22
ARNT JOMAR KROKEN Stilling: bilmekaniker Alder: 38 7298 BUDALEN