HØLONDA SOKN

Rådhuset, 7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

RAGNHILD BLOKKUM 27 år, Jordbruksrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
RANDI WEHN 45 år, Frisør
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
ARILD KÅRE STENSET 59 år, Tømrer
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
KJELL ENGTRØ 71 år, Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
TOVE JØNLAND 61 år, Renholder
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
TRINE HAGENSEN KJELSBERG 46 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer
TURID LILLEBUDAL 60 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
JAN ARNE BREMNES 66 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer

Varamedlemmer

BIRGER NØRSTEBØ 40 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
TORILD ØDEGAARD HELL 59 år, Ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
MAJ KRISTIN KVERNMO 56 år, Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
INGEBRIGT TRYGVE KOLÅS 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
BRITT HELEN LANGÅS 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RAGNHILD BLOKKUM Stilling: Jordbruksrådgiver Alder: 24 7213 GÅSBAKKEN
2
ARILD KÅRE STENSET Stilling: Tømrer Alder: 56 7212 KORSVEGEN
3
KJELL ENGTRØ Stilling: Gårdbruker Alder: 68 7212 KORSVEGEN
4
TOVE JØNLAND Stilling: Renholder Alder: 58 7213 GÅSBAKKEN
5
BIRGER NØRSTEBØ Stilling: Ikke oppgitt Alder: 37 7212 KORSVEGEN
6
RANDI WEHN Stilling: Frisør Alder: 42 7212 KORSVEGEN
7
JAN ARNE BREMNES Stilling: Ikke oppgitt Alder: 63 7224 MELHUS
8
TRINE HAGENSEN KJELSBERG Stilling: Ikke oppgitt Alder: 43 7212 KORSVEGEN
9
ROAR HELL Stilling: Ikke oppgitt Alder: 63 7212 KORSVEGEN
10
TURID LILLEBUDAL Stilling: Ikke oppgitt Alder: 57 7213 GÅSBAKKEN
11
INGEBRIGT TRYGVE KOLÅS Stilling: Pensjonist Alder: 70 7212 KORSVEGEN
12
MAJ KRISTIN KVERNMO Stilling: Gårdbruker Alder: 53 7212 KORSVEGEN
13
TORILD ØDEGAARD HELL Stilling: Ikke oppgitt Alder: 56 7212 KORSVEGEN
14
BRITT HELEN LANGÅS Stilling: Pensjonist Alder: 70 7213 GÅSBAKKEN