MELHUS SOKN

Rådhuset, 7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

VIBECKE PAULSEN GRØNNING 47 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 408700658 stemmer
HALLDIS FLAKNE 51 år, Lektor-musiker
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 376900572 stemmer
ASTRID GJENGSTØ KASSEM 51 år, Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 136200608 stemmer
HERBORG HONGSET 73 år, Pensjonist
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 125600543 stemmer
GJERTRUD LØKKEN KNAPSTAD 68 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 81700601 stemmer
HELGE BJØRN BÆVERFJORD 77 år, Pensjonist
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 75400541 stemmer
JAN TORE WILHELMSEN 63 år, Eiendomsutvikler
Nominasjonskomiteens liste 58400593 stemmer
KJELLRUN SOLEM 78 år, Pensjonist
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 53800518 stemmer

Varamedlemmer

ØYVIND LØVÅS 50 år, Produksjonsleder
Nominasjonskomiteens liste 200570 stemmer
INGVILD KNUDSEN HAMMERNES 42 år, Sykehusprest
Nominasjonskomiteens liste 200570 stemmer
BERNT FLØTTUM 57 år, Fagrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 200569 stemmer
JAN FREDRIK SAGDAHL 71 år, Bedriftsutvikler
Nominasjonskomiteens liste 200566 stemmer
KJETIL JOHAN HASSELØ 56 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 200544 stemmer
NILS PETTER SVENDSEN AUNE 43 år, Eiendomsforvalter
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 100517 stemmer
INGEBORG ELI NIDENG 79 år, Pensjonist
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 100504 stemmer
NORA KREGNES 22 år, Ikke oppgitt
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 100501 stemmer
TORILL LUND 70 år, Renholder
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 100492 stemmer
PAUL IVAR AUDUN LILLEBERG 67 år, Formann Søberg AS
Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl. 100491 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
VIBECKE PAULSEN GRØNNING Stilling: Lærer Alder: 44 7224 MELHUS
2
MARVIN REIDAR BJØRNEBEKK Stilling: Selvst. Næringsdr. Alder: 67 7224 MELHUS
3
ASTRID KASSEM MALUM Stilling: Miljøterapeut Alder: 48 7224 MELHUS
4
JAN TORE WILHELMSEN Stilling: Eiendomsutvikler Alder: 60 7224 MELHUS
5
JAN FREDRIK SAGDAHL Stilling: Bedriftsutvikler Alder: 68 7224 MELHUS
6
GJERTRUD LØKKEN KNAPSTAD Stilling: Lærer Alder: 65 7224 MELHUS
7
BERNT FLØTTUM Stilling: Fagrådgiver Alder: 54 7224 MELHUS
8
KJELLRUN JOFRID KRUTVIK MOSDAL Stilling: Rådgiver Alder: 67 7227 GIMSE
9
ØYVIND LØVÅS Stilling: Produksjonsleder Alder: 47 7224 MELHUS
10
KJETIL JOHAN HASSELØ Stilling: Rådgiver Alder: 53 7224 MELHUS
11
SOLRUN GUSTAD LØVÅS Stilling: Spesialhjelpepleier Alder: 48 7224 MELHUS
12
INGVILD KNUDSEN HAMMERNES Stilling: Sykehusprest Alder: 39 7224 MELHUS
13
ELIAS SKOTVOLL Stilling: Fabrikksjef Alder: 59 7224 MELHUS
14
JAN SIGFRED OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 7224 MELHUS

Kandidatliste fra Melhus Bygdekvinnelag m.fl.

1
NILS PETTER SVENDSEN AUNE Stilling: Eiendomsforvalter Alder: 40 7227 GIMSE
2
KJELLRUN SOLEM Stilling: Pensjonist Alder: 75 7224 MELHUS
3
TORILL LUND Stilling: Renholder Alder: 67 7224 MELHUS
4
JON SIVERT GRAN Stilling: Pensjonist Alder: 62 7224 MELHUS
5
NORA KREGNES Stilling: Ikke oppgitt Alder: 19 7224 MELHUS
6
HALLDIS FLAKNE Stilling: Lektor-musiker Alder: 48 7227 GIMSE
7
ODDVAR MARTIN FRISVOLL Stilling: Pensjonist Alder: 75 7224 MELHUS
8
INGEBORG ELI NIDENG Stilling: Pensjonist Alder: 76 7228 KVÅL
9
PAUL IVAR AUDUN LILLEBERG Stilling: Formann Søberg AS Alder: 64 7227 GIMSE
10
HELGE BJØRN BÆVERFJORD Stilling: Pensjonist Alder: 74 7227 GIMSE
11
HERBORG HONGSET Stilling: Pensjonist Alder: 70 7224 MELHUS
12
JØRGEN NYGÅRD Stilling: Ikke oppgitt Alder: 21 7224 MELHUS
13
KARI HAMMEREN Stilling: Gårdbruker Alder: 70 7228 KVÅL
14
RUNA JARSVE Stilling: Student Alder: 18 7227 GIMSE
15
INGER SYNNØVE KREGNES Stilling: Pensjonist Alder: 77 7224 MELHUS
16
SOLFRID BLEKESØIEN Stilling: Ikke oppgitt Alder: 65 7224 MELHUS
17
ASTRID SÆTHER Stilling: Lærer/bonde Alder: 47 7224 MELHUS