HOMMELVIK SOKN

7550 HOMMELVIK 73 98 05 00 kirkekontoret@malvik.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KNUT ARNE MØRREAUNET 65 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 539 stemmer
AGNES ØSTLIE 65 år, lege
Nominasjonskomiteens liste 536 stemmer
BERNT-OLE RAVLUM 61 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
ØYSTEIN SNEISEN 73 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
INGRI TØNDEVOLDSHAGEN 22 år, skoleelev
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer
GEIR ROAR LARSEN 67 år, selvstendig næringsd
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer

Varamedlemmer

INGRID NYHUS 54 år, lektor
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
RANDI NYGAARD GRØNTVEDT 46 år, forsker
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
HARALD KULBOTN 78 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 489 stemmer
KARI SYNNØVE HOFF 72 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 486 stemmer
UNNI GRETA OLAFSEN 61 år, skiftleder
Nominasjonskomiteens liste 470 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT ARNE MØRREAUNET Stilling: lærer Alder: 61 7563 MALVIK
2
AGNES ØSTLIE Stilling: lege Alder: 61 7550 HOMMELVIK
3
GEIR ROAR LARSEN Stilling: selvstendig næringsd Alder: 63 7550 HOMMELVIK
4
INGRID NYHUS Stilling: lektor Alder: 50 7550 HOMMELVIK
5
BERNT-OLE RAVLUM Stilling: lærer Alder: 57 7550 HOMMELVIK
6
INGRI TØNDEVOLDSHAGEN Stilling: skoleelev Alder: 18 7550 HOMMELVIK
7
HARALD KULBOTN Stilling: pensjonist Alder: 74 7550 HOMMELVIK
8
RANDI NYGAARD GRØNTVEDT Stilling: forsker Alder: 42 7550 HOMMELVIK
9
KARI SYNNØVE HOFF Stilling: pensjonist Alder: 68 7550 HOMMELVIK
10
UNNI GRETA OLAFSEN Stilling: skiftleder Alder: 57 7550 HOMMELVIK
11
ØYSTEIN SNEISEN Stilling: pensjonist Alder: 69 7550 HOMMELVIK