SELBU SOKN

Gjelbakken 14, 7580 SELBU 73 81 69 00 kirken@selbu.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

OLAV GUNNAR LIEN 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 852 stemmer
ELISABETH MATHESON 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 808 stemmer
BRIT SISSEL LIEN 45 år,
Nominasjonskomiteens liste 766 stemmer
TOR ARVID BORSETH 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 762 stemmer
INGRID BORSETH SAASEN 41 år,
Nominasjonskomiteens liste 761 stemmer
KARI ODDRUN HEGGE 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 700 stemmer
LARS ESTEN STOKKE 73 år,
Nominasjonskomiteens liste 692 stemmer
MARION JEANETTE GAMST 35 år,
Nominasjonskomiteens liste 686 stemmer

Varamedlemmer

KJELL JOAR STUBERG 66 år,
Nominasjonskomiteens liste 686 stemmer
ANNE MAY BRANDLI 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 678 stemmer
MARI VOLSETH 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 674 stemmer
ASLE BERG 69 år,
Nominasjonskomiteens liste 672 stemmer
ELIN SANDVIK STORHAUG 57 år,
Nominasjonskomiteens liste 671 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
OLAV GUNNAR LIEN Stilling: Alder: 57 7580 SELBU
2
TOR ARVID BORSETH Stilling: Alder: 69 7580 SELBU
3
INGRID BORSETH Stilling: Alder: 38 7580 SELBU
4
LARS ESTEN STOKKE Stilling: Alder: 70 7580 SELBU
5
ELISABETH MATHESON Stilling: Alder: 48 7580 SELBU
6
ASLE BERG Stilling: Alder: 66 7580 SELBU
7
ANNE MAY BRANDLI Stilling: Alder: 64 7584 SELBUSTRAND
8
BRIT SISSEL LIEN Stilling: Alder: 42 7580 SELBU
9
ARNE HEGGE Stilling: Alder: 69 7584 SELBUSTRAND
10
MARION JEANETTE GAMST Stilling: Alder: 32 7584 SELBUSTRAND
11
MARI VOLSETH Stilling: Alder: 57 7580 SELBU
12
KJELL JOAR STUBERG Stilling: Alder: 63 7580 SELBU
13
ARNE IVAR VARMDAL Stilling: Alder: 66 7580 SELBU
14
ELIN SANDVIK STORHAUG Stilling: Alder: 54 7580 SELBU
15
GUDRUN MARIE FUGLEM Stilling: Alder: 56 7584 SELBUSTRAND
16
KARI ODDRUN HEGGE Stilling: Alder: 52 7580 SELBU