FØLING SOKN

7732 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JON PEDER DALSAUNET 70 år, -
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
MARIANNE FØLLING 41 år, -
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
RUNE GUNNAR OVESEN 65 år, -
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
OLE-JOHNNY SØRHØY 59 år, -
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer

Varamedlemmer

AUD STAVEN POLLE 49 år, -
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
IRENE ALSTAD 66 år, -
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
GRETE KRISTIN MOXNESS 56 år, -
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
BRITT LAILA BRIMI 51 år, -
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
KRISTIN SEM 57 år, -
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JON PEDER DALSAUNET Stilling: - Alder: 66 7717 STEINKJER
2
MARIANNE FØLLING Stilling: - Alder: 37 7732 STEINKJER
3
RUNE GUNNAR OVESEN Stilling: - Alder: 61 7732 STEINKJER
4
IRENE ALSTAD Stilling: - Alder: 62 7732 STEINKJER
5
BRITT LAILA BRIMI Stilling: - Alder: 47 7732 STEINKJER
6
OLE-JOHNNY SØRHØY Stilling: - Alder: 55 7732 STEINKJER
7
KRISTIN SEM Stilling: - Alder: 53 7732 STEINKJER
8
GRETE KRISTIN MOXNESS Stilling: - Alder: 52 7732 STEINKJER
9
AUD STAVEN POLLE Stilling: - Alder: 45 7732 STEINKJER