EGGE SOKN

7713 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KIRSTEN AUDHILD KNEDAL ANDERSEN 64 år, -
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
TURID MARIE EIAN 67 år, -
Nominasjonskomiteens liste 548 stemmer
ODDLEIV GULSTAD 60 år, -
Nominasjonskomiteens liste 540 stemmer
KJERSTI ALEXANDERSEN 37 år, -
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
ELLEN BERGIN 44 år, -
Nominasjonskomiteens liste 531 stemmer
KARIN BARDAL 75 år, -
Nominasjonskomiteens liste 527 stemmer

Varamedlemmer

HÅVARD GUIN 51 år, -
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer
JAN PETTER LANDE BOLLE 68 år, -
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
NINA HJELDE 48 år, -
Nominasjonskomiteens liste 518 stemmer
TROND ATLE LYNGSETH BULLING 50 år, -
Nominasjonskomiteens liste 517 stemmer
LINE DYRE ARNØY 45 år, -
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TURID MARIE EIAN Stilling: - Alder: 63 7724 STEINKJER
2
ODDLEIV GULSTAD Stilling: - Alder: 56 7716 STEINKJER
3
KIRSTEN AUDHILD KNEDAL ANDERSEN Stilling: - Alder: 60 7725 STEINKJER
4
SVERRE HENRIK BRENSHOLM Stilling: - Alder: 47 7724 STEINKJER
5
KJERSTI ALEXANDERSEN Stilling: - Alder: 33 7724 STEINKJER
6
KARIN BARDAL Stilling: - Alder: 71 7715 STEINKJER
7
NINA HJELDE Stilling: - Alder: 44 7724 STEINKJER
8
HÅVARD GUIN Stilling: - Alder: 47 7715 STEINKJER
9
EWA ROSENLUND Stilling: - Alder: 45 7724 STEINKJER
10
MAGNE SAKSHAUG BRUNTVEDT Stilling: - Alder: 44 7724 STEINKJER
11
ELLEN BERGIN Stilling: - Alder: 40 7724 STEINKJER
12
JAN PETTER LANDE BOLLE Stilling: - Alder: 64 7724 STEINKJER
13
TROND ATLE LYNGSETH BULLING Stilling: - Alder: 46 7715 STEINKJER
14
LINE DYRE ARNØY Stilling: - Alder: 41 7715 STEINKJER
15
ODDVAR ALSTAD Stilling: - Alder: 45 7724 STEINKJER
16
EMELISE JOHANNE HAUGDAL Stilling: - Alder: 74 7724 STEINKJER
17
JAN OLAV MÆHLUMSVEEN Stilling: - Alder: 59 7732 STEINKJER
18
SIV SCHØNING Stilling: - Alder: 33 7724 STEINKJER
19
BJØRN JOAR GJØRV Stilling: - Alder: 47 7724 STEINKJER
20
EVA HAUGEN GARTLAND Stilling: - Alder: 60 7724 STEINKJER