VEMUNDVIK SOKN

7800 NAMSOS 74 21 64 40 heidi.lund.moen@kirken.namdal.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MARIT BERGUM 42 år, .
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
LAILA KARIN BERGUM 71 år, .
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
TURID GUNDERSEN 56 år, .
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
RØNNAUG EFSKIN 79 år, .
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
CICILIE MYRVIK 46 år, .
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
DORDI HELEN BRUUN 56 år, .
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer

Varamedlemmer

ANITA VOLDEN 55 år, .
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
RANDI KRISTINE FREDRIKSEN MARTINSEN 61 år, .
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RØNNAUG EFSKIN Stilling: . Alder: 75 7810 NAMSOS
2
MARIT BERGUM Stilling: . Alder: 38 7810 NAMSOS
3
RANDI KRISTINE FREDRIKSEN MARTINSEN Stilling: . Alder: 57 7810 NAMSOS
4
CICILIE MYRVIK VALEN Stilling: . Alder: 42 7810 NAMSOS
5
ANITA VOLDEN Stilling: . Alder: 51 7810 NAMSOS
6
DORDI HELEN BRUUN Stilling: . Alder: 52 7810 NAMSOS
7
LAILA KARIN BERGUM Stilling: . Alder: 67 7810 NAMSOS
8
TURID GUNDERSEN Stilling: . Alder: 52 7810 NAMSOS