KVIKNE SOKN

, 2512 KVIKNE 62 48 55 60 post@tynsetkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

EGIL GUTTORM WEEN 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
JORID KNUDSEN STAI 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
HEIRA SCHÄRER STAI 65 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
JAN HAUGAN 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
INGEBORG SCHÄRER NYMOEN 36 år, Rådgiver Acr.Sol.
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
SOLVEIG ESTENSGÅRD 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer

Varamedlemmer

ANNE GERD BOBAKK SKOGSTAD 54 år, Selvstendig næringsd
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
GEIR ATLE BOBAKK 41 år, Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
RANDI MOAN 57 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
INGRID ANITA OLSBAKK 63 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
EGIL GUTTORM WEEN Stilling: Pensjonist Alder: 73 2512 KVIKNE
2
JAN HAUGAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2512 KVIKNE
3
HEIRA SCHÄRER STAI Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 61 2512 KVIKNE
4
JORID KNUDSEN STAI Stilling: Pensjonist Alder: 65 2512 KVIKNE
5
RANDI MOAN Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 53 2512 KVIKNE
6
GEIR ATLE BOBAKK Stilling: Gårdbruker Alder: 37 2500 TYNSET
7
INGEBORG SCHÄRER NYMOEN Stilling: Rådgiver Acr.Sol. Alder: 32 2512 KVIKNE
8
SOLVEIG ESTENSGÅRD Stilling: Pensjonist Alder: 67 2512 KVIKNE
9
INGRID ANITA OLSBAKK Stilling: Daglig leder Alder: 59 2512 KVIKNE
10
ANNE GERD BOBAKK SKOGSTAD Stilling: Selvstendig næringsd Alder: 50 2512 KVIKNE