MARKABYGD SOKN

, 7622 MARKABYGDA 74 07 52 80 post.levanger@sikirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GEIR AUGDAL 61 år, Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
HÅGEN TRÆTLI 39 år, Arkitekt
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
BRIT JOHANNE LØVLI 61 år, Assistent
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
TERJE FORDAL 55 år, Operatør
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer

Varamedlemmer

HEGE IRENE HAUGEN 50 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
RITA IRENE LANGVA 54 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 81 stemmer
LENE BREMSETH FORDAL 44 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
MARIANNE RØNSÅSBJØRG 37 år, Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
TORILL MERETE HJELMSTADBAKK 37 år, Helsesekr/Assistent
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HÅGEN TRÆTLI Stilling: Arkitekt Alder: 35 7622 MARKABYGDA
2
GEIR AUGDAL Stilling: Gårdbruker Alder: 57 7622 MARKABYGDA
3
BRIT JOHANNE LØVLI Stilling: Assistent Alder: 57 7622 MARKABYGDA
4
MARIANNE JENSHUS ELVERUM Stilling: Førskolelærer Alder: 33 7622 MARKABYGDA
5
TERJE FORDAL Stilling: Operatør Alder: 51 7622 MARKABYGDA
6
LENE BREMSETH FORDAL Stilling: Sykepleier Alder: 40 7622 MARKABYGDA
7
HEGE IRENE HAUGEN Stilling: Rådgiver Alder: 46 7622 MARKABYGDA
8
RITA IRENE LANGVA Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 50 7622 MARKABYGDA
9
TORILL MERETE HJELMSTADBAKK Stilling: Helsesekr/Assistent Alder: 33 7622 MARKABYGDA