MALM SOKN

7790 MALM 98 24 40 25 kirkekontoret@verran.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BJØRG LAILA RØNNING 55 år, -
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
FRODE YSTMARK 63 år, -
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer
ERLING LEOPOLD SILDEREN 73 år, -
Nominasjonskomiteens liste 289 stemmer
NINA KRISTIN MARTINSEN 56 år, -
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer

Varamedlemmer

TOVE SANDSETER 52 år, -
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
GRETHE DAHL 58 år, -
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
KRISTIAN BAKK 56 år, -
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
FRODE YSTMARK Stilling: - Alder: 59 7790 MALM
2
KRISTIAN BAKK Stilling: - Alder: 52 7790 MALM
3
BJØRG LAILA RØNNING Stilling: - Alder: 51 7790 MALM
4
TOVE SANDSETER Stilling: - Alder: 48 7796 FOLLAFOSS
5
NINA KRISTIN MARTINSEN Stilling: - Alder: 52 7790 MALM
6
GRETHE DAHL Stilling: - Alder: 54 7790 MALM
7
ERLING LEOPOLD SILDEREN Stilling: - Alder: 69 7796 FOLLAFOSS