STATLAND SOKN

7750 NAMDALSEID 93 44 27 17 kirkevergen@namdalseid.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

IDAR ANDRE GLADSØ 49 år,
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
RAGNHILD HOVIG ENGEN 57 år,
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
IDA ALTE 71 år,
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
ELLEN MARGRETHE LANGSTRAND 45 år,
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer

Varamedlemmer

TOR MAGNUS ØKVIK 44 år,
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
WENCHE FINNANGER 71 år,
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
IREN ANITA HALBOSTAD 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
ARNE MOE 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
BJØRN STÅLE FLORE 52 år,
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
IDA ALTE Stilling: Alder: 67 7777 NORD-STATLAND
2
IDAR ANDRE GLADSØ Stilling: Alder: 45 7777 NORD-STATLAND
3
RAGNHILD HOVIG ENGEN Stilling: Alder: 53 7777 NORD-STATLAND
4
OLGA JOHANNE OKSDØL Stilling: Alder: 71 7777 NORD-STATLAND
5
WENCHE FINNANGER Stilling: Alder: 67 7777 NORD-STATLAND
6
IREN ANITA HALBOSTAD Stilling: Alder: 63 7777 NORD-STATLAND
7
ARNE MOE Stilling: Alder: 56 7777 NORD-STATLAND
8
BJØRN STÅLE FLORE Stilling: Alder: 48 7777 NORD-STATLAND
9
ELLEN MARGRETHE LANGSTRAND Stilling: Alder: 41 7777 NORD-STATLAND
10
TOR MAGNUS ØKVIK Stilling: Alder: 40 7777 NORD-STATLAND