NORDLI SOKN

, 7882 NORDLI 74 33 71 15 kirkelif@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KNUT EIRIK HIMLE 51 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
ANNE BERIT HAMMER SUNDVIK 38 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
SVEIN ODDLEIV WALLINDER 67 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
KARIN GRANLI 73 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
SISSEL TORGERSEN INGULFSVAND 69 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
LIV REITAN 70 år, hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer

Varamedlemmer

MARY-ANN STALDVIK ROLI 63 år, vaskeriassistent
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
LAILA SANDVIK 59 år, trygdet
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
HEIDI IRENE GJERTSÅS 54 år, hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT EIRIK HIMLE Stilling: bonde Alder: 47 7882 NORDLI
2
KARIN GRANLI Stilling: pensjonist Alder: 69 7898 LIMINGEN
3
LIV REITAN Stilling: hjelpepleier Alder: 66 7882 NORDLI
4
ANNE BERIT HAMMER SUNDVIK Stilling: sykepleier Alder: 34 7882 NORDLI
5
MARY-ANN STALDVIK ROLI Stilling: vaskeriassistent Alder: 59 7882 NORDLI
6
HEIDI IRENE GJERTSÅS Stilling: hjelpepleier Alder: 50 7882 NORDLI
7
SISSEL TORGERSEN INGULFSVAND Stilling: pensjonist Alder: 65 7882 NORDLI
8
LAILA SANDVIK Stilling: trygdet Alder: 55 7882 NORDLI
9
SVEIN ODDLEIV WALLINDER Stilling: pensjonist Alder: 63 7882 NORDLI