SØRLI SOKN

7884 SØRLI 74 33 71 15 kirkelif@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LEIF BJØRNAR RUI 55 år, bussjåfør
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
ELIN MARGRETE ØSTNOR 58 år, postfunksjonær
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
GUNHILD KRISTIN STUENES VALAN 68 år, konsulent
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
RUNAR LINMO 48 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
ODD HERMANN TOTLAND 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
MARI ANNE FRELAND 70 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer

Varamedlemmer

AUD RANDI ØIUM GJERTSÅS 64 år, sosionom
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
HARALD BAKKEN 70 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
KATHRIN HARTMANN 47 år, assistent
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
AUD DAGRUN GÅSBAKK 71 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
KARIN EIDE 67 år, tannpleier
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LEIF BJØRNAR RUI Stilling: bussjåfør Alder: 52 7884 SØRLI
2
MARI ANNE FRELAND Stilling: pensjonist Alder: 67 7884 SØRLI
3
ODD HERMANN TOTLAND Stilling: pensjonist Alder: 71 7884 SØRLI
4
KARIN EIDE Stilling: tannpleier Alder: 64 7884 SØRLI
5
GUNHILD KRISTIN STUENES VALAN Stilling: konsulent Alder: 65 7884 SØRLI
6
HARALD BAKKEN Stilling: pensjonist Alder: 67 7884 SØRLI
7
KATHRIN HARTMANN Stilling: assistent Alder: 44 7884 SØRLI
8
RUNAR LINMO Stilling: bonde Alder: 45 7884 SØRLI
9
ELIN MARGRETE ØSTNOR Stilling: postfunksjonær Alder: 55 7884 SØRLI
10
AUD DAGRUN GÅSBAKK Stilling: pensjonist Alder: 68 7884 SØRLI
11
AUD RANDI ØIUM GJERTSÅS Stilling: sosionom Alder: 61 7884 SØRLI