BINDAL SOKN

7980 TERRÅK 75 03 25 81 kirkevergen@bindal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KIRSTEN KVEINÅ BRØNMO 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 393 stemmer
JENS CHRISTIAN BERG 59 år, Kulturkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
ANITA OLINE VASSLI 63 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
WENCHE MYHRE 59 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
GUDRUN MARIE FOSSEM 67 år, Helse og omsorgssjef
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
STEINAR PEDER VIKESTAD 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer

Varamedlemmer

RAKEL EMELIE HELSTAD 36 år, Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
ANN-KRISTIN HALSEN 50 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
ERLING GUNNAR ALSLI 66 år, Bussjåfør
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
SONJA ANNIE RAAUM 51 år, Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
RUTH HEIDI VOLLAN 56 år, Kontoransatt
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JENS CHRISTIAN BERG Stilling: Kulturkonsulent Alder: 55 7980 TERRÅK
2
KIRSTEN KVEINÅ BRØNMO Stilling: Pensjonist Alder: 71 7982 BINDALSEIDET
3
GUDRUN MARIE FOSSEM Stilling: Helse og omsorgssjef Alder: 63 7980 TERRÅK
4
ANITA OLINE VASSLI Stilling: Hjelpepleier Alder: 59 7982 BINDALSEIDET
5
ERLING GUNNAR ALSLI Stilling: Bussjåfør Alder: 62 7980 TERRÅK
6
WENCHE MYHRE Stilling: Lærer Alder: 55 7982 BINDALSEIDET
7
RAKEL EMELIE HELSTAD Stilling: Førskolelærer Alder: 32 7980 TERRÅK
8
STEINAR PEDER VIKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 64 7982 BINDALSEIDET
9
SONJA ANNIE RAAUM Stilling: Helsefagarbeider Alder: 47 7980 TERRÅK
10
MARIE KVEINÅ Stilling: Butikkansatt Alder: 30 7982 BINDALSEIDET
11
TRINE NILSEN BERGERUD Stilling: Ferskvareansvarlig Alder: 44 7980 TERRÅK
12
ANN-KRISTIN HALSEN Stilling: Lærer Alder: 46 7982 BINDALSEIDET
13
ASTRID JOHANNE ELDORSEN Stilling: Pensjonist Alder: 64 7981 HARANGSFJORD
14
RUTH HEIDI VOLLAN Stilling: Kontoransatt Alder: 52 7982 BINDALSEIDET