BRØNNØY SOKN

Storgata 10, 8900 BRØNNØYSUND 75 00 95 50 post@bronnoykirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KIRSTEN ØSTERGÅRD 64 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 653 stemmer
LAILA HENNIE HENRICHSEN 49 år, Begravelsesagent
Nominasjonskomiteens liste 645 stemmer
BODIL PETTERSEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 629 stemmer
RANDI EINARSEN 48 år, Forbedrings og kvali
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
ROBERT HJELLE 56 år, Teknisk oppmåler
Nominasjonskomiteens liste 592 stemmer
ELLEN KRISTINA BACLAYON JOHANSEN 21 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 586 stemmer
MARTIN FANEBUST 79 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 586 stemmer
PER KÅRE HATTEN 55 år, Selvstendig nærings
Nominasjonskomiteens liste 576 stemmer

Varamedlemmer

HELGE LUND 67 år, Avd.leder Nav Brønnø
Nominasjonskomiteens liste 576 stemmer
JUDITH ANETTE ØVERÅS LORENTZEN 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 575 stemmer
KATHRINE HAUGEN 48 år, Manusforfatter
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
SONJA STRØM HANSEN 50 år, Fagkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 565 stemmer
LAILA IRENE KRISTIANSEN VEA 68 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 559 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ROBERT HJELLE Stilling: Teknisk oppmåler Alder: 53 8920 SØMNA
2
RANDI EINARSEN Stilling: Forbedrings og kvali Alder: 45 8900 BRØNNØYSUND
3
KIRSTEN ØSTERGÅRD Stilling: Lege Alder: 61 8904 BRØNNØYSUND
4
BODIL PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 8900 BRØNNØYSUND
5
SONJA STRØM HANSEN Stilling: Fagkonsulent Alder: 47 8900 BRØNNØYSUND
6
ELLEN KRISTINA BACLAYON JOHANSEN Stilling: Student Alder: 18 8909 BRØNNØYSUND
7
MARTIN FANEBUST Stilling: Pensjonist Alder: 76 8909 BRØNNØYSUND
8
LAILA HENNIE HENRICHSEN Stilling: Begravelsesagent Alder: 46 8904 BRØNNØYSUND
9
PER KÅRE HATTEN Stilling: Selvstendig nærings Alder: 52 8909 BRØNNØYSUND
10
HELGE LUND Stilling: Avd.leder Nav Brønnø Alder: 64 8908 BRØNNØYSUND
11
JUDITH ANETTE ØVERÅS LORENTZEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 8909 BRØNNØYSUND
12
AAGE HENNING MØRK Stilling: Personlig asistent Alder: 58 8904 BRØNNØYSUND
13
LAILA IRENE KRISTIANSEN VEA Stilling: Sykepleier Alder: 65 8900 BRØNNØYSUND
14
VIBEKE EMILIE STEINSHOLM Stilling: Manusforfatter Alder: 51 8904 BRØNNØYSUND
15
BIRGITTE BRATTEBØ Stilling: Borevæskeingeniør Alder: 45 8909 BRØNNØYSUND
16
KATHRINE HAUGEN Stilling: Manusforfatter Alder: 45 8906 BRØNNØYSUND
17
NINA JOHANSEN Stilling: Hjelpepleier Alder: 45 8900 BRØNNØYSUND
18
VILFRID OLINE KNOPH Stilling: Pensjonist Alder: 66 8900