VEVELSTAD SOKN

8976 VEVELSTAD 75 03 73 40

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MARGITH JOHANNE ARNESEN BØNÅ 69 år, Næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
GUNNAR TORLEIF ANDERSEN 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
UNN HELEN ANDREASSEN NERGÅRD 50 år, Næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
SIGRID VEVELSTAD 53 år, Næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
ELIN VASSENG 44 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
BJØRNAR AARSTRAND 40 år, Landbrukssjef
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer

Varamedlemmer

BERNT ENDRE ANDREASSEN 53 år, Næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
RANDI JOHANNE ERVIK 67 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
TOVE KONSTANSE NILSSEN 44 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
HILDE ANDRINE KRISTENSEN 48 år, Nestleder
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
SILJA MARIE EIRA FALLÅS 40 år, Næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MARGITH JOHANNE ARNESEN BØNÅ Stilling: Næringsdrivende Alder: 66 8870 VISTHUS
2
GUNNAR TORLEIF ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 8976 VEVELSTAD
3
UNN HELEN ANDREASSEN NERGÅRD Stilling: Næringsdrivende Alder: 47 8976 VEVELSTAD
4
SIGRID VEVELSTAD Stilling: Næringsdrivende Alder: 50 8976 VEVELSTAD
5
SILJA MARIE EIRA FALLÅS Stilling: Næringsdrivende Alder: 37 8976 VEVELSTAD
6
BJØRNAR AARSTRAND Stilling: Landbrukssjef Alder: 37 8870 VISTHUS
7
ELIN VASSENG Stilling: Sykepleier Alder: 41 8976 VEVELSTAD
8
RANDI JOHANNE ERVIK Stilling: Pensjonist Alder: 64 8976 VEVELSTAD
9
TOVE KONSTANSE NILSSEN Stilling: Hjelpepleier Alder: 41 8976 VEVELSTAD
10
HANNE MARIA TROSTERUD Stilling: Fagarbeider Alder: 32 8976
11
LAILA HELEN EINVIK Stilling: Hjelpepleier Alder: 48 8976 VEVELSTAD
12
HILDE ANDRINE KRISTENSEN Stilling: Nestleder Alder: 45 8976 VEVELSTAD
13
GUNN HELMERSEN Stilling: Lærer Alder: 48 8976 VEVELSTAD
14
BERNT ENDRE ANDREASSEN Stilling: Næringsdrivende Alder: 50 8976 VEVELSTAD