HALSA SOKN

8178 HALSA 75 72 12 10 postmottak@meloy.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MARY ANNIE KILDAL 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
LISBETH OSMO REINDAL 61 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
ARNHILD JOHANNE LIMSTRAND 55 år, ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
JOHAN ARNT HEGGE 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
BEATHE-IREN TØMMERBERG 53 år, ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 293 stemmer
MARIE OLGA AAG STORJORD 46 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer

Varamedlemmer

KAI NYMO 43 år, Selvstendig næringsd
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
WILLY KILDAL 62 år, ikke oppgitt
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
ELLING IDAR TORSET 59 år, Industriarbeider
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
LEIF OLE SVARTIS 63 år, Bussjåfør
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
EINAR JOHAN SVARTIS 65 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MARY ANNIE KILDAL Stilling: Pensjonist Alder: 68 8178 HALSA
2
LISBETH OSMO REINDAL Stilling: Sykepleier Alder: 58 8170 ENGAVÅGEN
3
BEATHE-IREN TØMMERBERG Stilling: ikke oppgitt Alder: 50 8178 HALSA
4
MARIE OLGA AAG STORJORD Stilling: Sykepleier Alder: 43 8184 ÅGSKARDET
5
JOHAN ARNT HEGGE Stilling: Pensjonist Alder: 68 8178 HALSA
6
KAI NYMO Stilling: Selvstendig næringsd Alder: 40 8150 ØRNES
7
ARNHILD JOHANNE LIMSTRAND Stilling: ikke oppgitt Alder: 52 8170 ENGAVÅGEN
8
HARRY ANDREAS JOHAN MIKALSEN Stilling: Lærer Alder: 69 8019 BODØ
9
BJØRN MAGNE DAHL Stilling: Pensjonist Alder: 68 8178 HALSA
10
ELLING IDAR TORSET Stilling: Industriarbeider Alder: 56 8178 HALSA
11
ELSA OLAUSSEN Stilling: ikke oppgitt Alder: 56 8184 ÅGSKARDET
12
TORILD WENBERG SKOGLUND Stilling: Helsearbeider Alder: 51 8178 HALSA
13
LEIF OLE SVARTIS Stilling: Bussjåfør Alder: 60 8178 HALSA
14
WILLY KILDAL Stilling: ikke oppgitt Alder: 59 8170 ENGAVÅGEN
15
EINAR JOHAN SVARTIS Stilling: Pensjonist Alder: 62 8170 ENGAVÅGEN
16
UNNI JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 63 8184 ÅGSKARDET
17
SELMA INGER BRANDTZÆGG JENSEN Stilling: Uføretrygdet Alder: 60 8178 HALSA