GILDESKÅL SOKN

8140 INNDYR 75 76 08 30 menighetskontoret@gildeskal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TORE BJØRN LAUGSAND 55 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 439 stemmer
GRY ANITA HANSEN 57 år, Pedagogisk konsulent
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer
ROLF HESSVIK 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 417 stemmer
STEINAR NYGÅRD 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 393 stemmer
SILJE IVERSEN 39 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
ANITA LISE BJØRKLUND 62 år, Kundekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer
LILLIAN ANGELSEN 60 år, Assistent
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
ANNE WIIK 48 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer

Varamedlemmer

UNNI HERBORG ANNE LØVIK 65 år, Kundeansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 379 stemmer
BJØRN OLAV JELSTAD 55 år, Saksbehandler
Nominasjonskomiteens liste 379 stemmer
IDA MARENA BREKKE 50 år, B. og ungd.arbeider
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer
BIRGER JOHAN WILLUMSEN 63 år, Spesialinspektør
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer
SØLVI RØDSAND 65 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TORE BJØRN LAUGSAND Stilling: Daglig leder Alder: 52 8130 SANDHORNØY
2
GRY ANITA HANSEN Stilling: Pedagogisk konsulent Alder: 54 8140 INNDYR
3
STEINAR NYGÅRD Stilling: Pensjonist Alder: 70 8120 NYGÅRDSJØEN
4
UNNI HERBORG ANNE LØVIK Stilling: Kundeansvarlig Alder: 62 8135 SØRARNØY
5
ROLF HESSVIK Stilling: Pensjonist Alder: 70 8140 INNDYR
6
IDA MARENA BREKKE Stilling: B. og ungd.arbeider Alder: 47 8140 INNDYR
7
ANITA LISE BJØRKLUND Stilling: Kundekonsulent Alder: 59 8120 NYGÅRDSJØEN
8
BJØRN OLAV JELSTAD Stilling: Saksbehandler Alder: 52 8140 INNDYR
9
SØLVI RØDSAND Stilling: Lærer Alder: 62 8145 STORVIK
10
BIRGER JOHAN WILLUMSEN Stilling: Spesialinspektør Alder: 60 8130 SANDHORNØY
11
SILJE IVERSEN Stilling: Lærer Alder: 36 8140 INNDYR
12
ANETTE MARIE HOLAND NILSEN Stilling: Økonomimedarbeider Alder: 35 8140 INNDYR
13
VIDAR ANSKAR OLSEN Stilling: Gårdbruker Alder: 60 8120 NYGÅRDSJØEN
14
VIGDIS NYGÅRD Stilling: Pensjonist Alder: 68 8120 NYGÅRDSJØEN
15
LILLIAN ANGELSEN Stilling: Assistent Alder: 57 8120 NYGÅRDSJØEN
16
ANNE WIIK Stilling: Sykepleier Alder: 45 8120 NYGÅRDSJØEN
17
HEGE GUNDERSEN GYLDENHAV Stilling: Gårdbruker Alder: 52 8140 INNDYR