LEIRANGER SOKN

, 8283 LEINESFJORD 75 77 88 47

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

AASTA AALO 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
KNUT SIVERTSEN 69 år, Gårdsbruker
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
KARI-ANNE LØKRE HUSØY 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
JOHN-TERJE RINGSTAD 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
ALF MARTIN BRENNVIK 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
ELSA ODDRUN HANSEN 60 år, Husmor
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer

Varamedlemmer

SISSEL EIDISSEN 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
SONJA MAY RANDI EIDISSEN 76 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
ELI SYNNØVE HOPSTAD ALPØY 62 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
ODD HELGE RIKARDSEN 83 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
TORIL SYNNØVE JENSEN 65 år, Assistent
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
AASTA AALO Stilling: Pensjonist Alder: 70 8285 LEINES
2
JOHN-TERJE RINGSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 66 8285 LEINES
3
KARI-ANNE LØKRE HUSØY Stilling: Pensjonist Alder: 69 8285 LEINES
4
KNUT SIVERTSEN Stilling: Gårdsbruker Alder: 65 8283 LEINESFJORD
5
SONJA MAY RANDI EIDISSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8285 LEINES
6
TORIL SYNNØVE JENSEN Stilling: Assistent Alder: 61 8285 LEINES
7
ALF MARTIN BRENNVIK Stilling: Pensjonist Alder: 68 8285 LEINES
8
ELSA ODDRUN HANSEN Stilling: Husmor Alder: 56 8283 LEINESFJORD
9
ELI SYNNØVE HOPSTAD ALPØY Stilling: Hjelpepleier Alder: 58 8283 LEINESFJORD
10
SISSEL EIDISSEN Stilling: Pensjonist Alder: 73 8285 LEINES
11
ODD HELGE RIKARDSEN Stilling: Pensjonist Alder: 79 8285 LEINES