BALLANGEN SOKN

8540 BALLANGEN 76929135 prestekontoret@ballangen.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KRISTINA EILERTSEN PETTERSEN 36 år, Diakonimedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer
PAULINE SPJELKAVIK HANSEN 79 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
NINA ELISABETH WEISNER 42 år, Ambulansefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
EMIL-KRISTIAN LARSEN 64 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 404 stemmer
HELGE LEIDULF HVEDING 79 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 401 stemmer
LIV INGEBJØRG STEINMO 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer

Varamedlemmer

BODIL ERNA TOKLE 57 år, Flyktningekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer
ELLINOR IRENE HØVIK 69 år, Landpostbud
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
RANNVEIG HARIET SLETTENG 65 år, Tilrettelegger
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
TORBJØRN MAGNUS SOMMERSET 70 år, Snekker
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HELGE LEIDULF HVEDING Stilling: Pensjonist Alder: 75 8540 BALLANGEN
2
PAULINE SPJELKAVIK HANSEN Stilling: Pensjonist Alder: 75 8540 BALLANGEN
3
LIV INGEBJØRG STEINMO Stilling: Pensjonist Alder: 71 8540 BALLANGEN
4
JOHAN GUNNAR MATHISEN Stilling: Pensjonist Alder: 64 8540 BALLANGEN
5
BODIL ERNA TOKLE Stilling: Flyktningekonsulent Alder: 53 8540 BALLANGEN
6
NINA ELISABETH WEISNER Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 38 8540 BALLANGEN
7
TROND ARTHUR PEDERSEN Stilling: Fiskeoppkjøper Alder: 58 8543 KJELDEBOTN
8
KRISTINA EILERTSEN PETTERSEN Stilling: Diakonimedarbeider Alder: 32 8540 BALLANGEN
9
MARRY JUDITH HALGERT FURUHOLT Stilling: Pensjonist Alder: 71 8543 KJELDEBOTN
10
EMIL-KRISTIAN LARSEN Stilling: Bonde Alder: 60 8543 KJELDEBOTN
11
ELLINOR IRENE HØVIK Stilling: Landpostbud Alder: 65 8540 BALLANGEN
12
RANNVEIG HARIET SLETTENG Stilling: Tilrettelegger Alder: 61 8543 KJELDEBOTN
13
TORBJØRN MAGNUS SOMMERSET Stilling: Snekker Alder: 66 8540 BALLANGEN
14
GRETHE ANITA AMUNDSEN Stilling: Kokk Alder: 55 8540 BALLANGEN