VALBERG SOKN

8340 STAMSUND 76 05 67 10 stamsund@vestvagoy.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ATLE VIKJORD 66 år, maskinkjører
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
KIRSTEN SYNNØVE BERNTSEN 63 år, omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
OLE MAGNAR BERNTSEN 62 år, vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
ÅSHILD INGER LISE BENONISEN 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 66 stemmer

Varamedlemmer

EVELYN TONE KNUTSEN 63 år, omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
ANN VIGDIS JOHANSEN 55 år, renholder
Nominasjonskomiteens liste 60 stemmer
VENKE HERBJØRG RASK BERNTSEN 62 år, hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 58 stemmer
ANNE-MARIE THEODORSDATTER 78 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 57 stemmer
ANNIE SOFIE LARSEN 58 år, bonde
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ATLE VIKJORD Stilling: maskinkjører Alder: 62 8357 VALBERG
2
KIRSTEN SYNNØVE BERNTSEN Stilling: omsorgsarbeider Alder: 59 8357 VALBERG
3
OLE MAGNAR BERNTSEN Stilling: vaktmester Alder: 58 8357 VALBERG
4
EVELYN TONE KNUTSEN Stilling: omsorgsarbeider Alder: 59 8357 VALBERG
5
ÅSHILD INGER LISE BENONISEN Stilling: pensjonist Alder: 70 8357 VALBERG
6
ANN VIGDIS JOHANSEN Stilling: renholder Alder: 51 8357 VALBERG
7
ANNIE SOFIE LARSEN Stilling: bonde Alder: 54 8357 VALBERG
8
ANNE-MARIE THEODORSDATTER Stilling: pensjonist Alder: 74 8357 VALBERG
9
VENKE HERBJØRG RASK BERNTSEN Stilling: hjemmeværende Alder: 58 8357 VALBERG