ELVERHØY SOKN

Sjøgata 2, 9008 TROMSØ 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HILDE KRISTINE WIDDING 49 år, avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 1085 stemmer
SVERRE BARLINDHAUG 76 år, ingeniør/pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1082 stemmer
ROLF HELLE MATHIESEN 34 år, student
Nominasjonskomiteens liste 1059 stemmer
REIDAR ARNT HØIFØDT 68 år, overlege
Nominasjonskomiteens liste 1059 stemmer
TROND GUNNAR LEITHE 45 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 1058 stemmer
HELLE BEATE LANGHAUG 49 år, menighetspedagog
Nominasjonskomiteens liste 1015 stemmer
GUNVOR KONGSVIK 77 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1008 stemmer
TORILL ANNE JOHANSEN ALVHEIM 58 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 1001 stemmer

Varamedlemmer

ANNI MARGARET HENRIKSEN 73 år, forsker
Nominasjonskomiteens liste 997 stemmer
LIV IRENE INGEBRIGTSEN 64 år, lektor m/opprykk
Nominasjonskomiteens liste 991 stemmer
ARNT-JONNY ISAKSEN 59 år, postbetjent
Nominasjonskomiteens liste 989 stemmer
KARI MARIE LARSEN 65 år, lektor
Nominasjonskomiteens liste 987 stemmer
ODDVAR RØNSMOEN SKJÆRSTEIN 55 år, eier/dagligleder
Nominasjonskomiteens liste 986 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SVERRE BARLINDHAUG Stilling: ingeniør/pensjonist Alder: 73 9013 TROMSØ
2
HILDE KRISTINE WIDDING Stilling: avdelingsleder Alder: 46 9007 TROMSØ
3
TROND GUNNAR LEITHE Stilling: lærer Alder: 42 9007 TROMSØ
4
TORILL ANNE JOHANSEN ALVHEIM Stilling: lærer Alder: 55 9011 TROMSØ
5
ROLF HELLE MATHIESEN Stilling: student Alder: 31 9100 KVALØYSLETTA
6
ANNI MARGARET HENRIKSEN Stilling: forsker Alder: 70 9016 TROMSØ
7
ODDVAR RØNSMOEN SKJÆRSTEIN Stilling: eier/dagligleder Alder: 52 9012 TROMSØ
8
KARI MARIE LARSEN Stilling: lektor Alder: 62 9012 TROMSØ
9
REIDAR ARNT HØIFØDT Stilling: overlege Alder: 65 9013 TROMSØ
10
HELLE BEATE LANGHAUG Stilling: menighetspedagog Alder: 46 9016 TROMSØ
11
ARNT-JONNY ISAKSEN Stilling: postbetjent Alder: 56 9016 TROMSØ
12
LIV IRENE INGEBRIGTSEN Stilling: lektor m/opprykk Alder: 61 9022 KROKELVDALEN
13
GUNVOR KONGSVIK Stilling: pensjonist Alder: 74 9016 TROMSØ