GRØNNÅSEN SOKN

Dramsvegen 203, 9010 TROMSØ 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANJA LINDEGÅRD 52 år, veterinær
Nominasjonskomiteens liste 1052 stemmer
INGEBORG ØSTREM HELLEMO 47 år, sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 1034 stemmer
GEORG HEINRICH HANSEN 58 år, forsker
Nominasjonskomiteens liste 1013 stemmer
HEIDI ELVEMO 55 år, høgskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 1013 stemmer
SKAIDRE FORS 37 år, barnehageassistent
Nominasjonskomiteens liste 999 stemmer
RØNNAUG ØSTREM NIELSEN 65 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 997 stemmer
TORUNN KRISTINE ERIKSEN 64 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 986 stemmer
JORUNN BYE 60 år, rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 985 stemmer

Varamedlemmer

KRISTIAN NYVOLL 48 år, gartner
Nominasjonskomiteens liste 983 stemmer
HILDUR KIRSTEN EIRIN KNUTSEN KAMSARE 65 år, inspektør
Nominasjonskomiteens liste 981 stemmer
ARINZE STANLEY OKOLI 44 år, forsker
Nominasjonskomiteens liste 979 stemmer
RACHEL ISSA DJESA 53 år, rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 960 stemmer
KIRSTI LINAKER SYLVARNES 52 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANJA LINDEGÅRD AANSTAD Stilling: veterinær Alder: 49 9015 TROMSØ
2
GEORG HEINRICH HANSEN Stilling: forsker Alder: 55 9014 TROMSØ
3
TORUNN KRISTINE ERIKSEN Stilling: sykepleier Alder: 61 9015 TROMSØ
4
ARINZE STANLEY OKOLI Stilling: forsker Alder: 41 9018 TROMSØ
5
INGEBORG ØSTREM HELLEMO Stilling: sivilingeniør Alder: 44 9018 TROMSØ
6
RØNNAUG ØSTREM NIELSEN Stilling: sykepleier Alder: 62 9018 TROMSØ
7
HEIDI ELVEMO Stilling: høgskolelærer Alder: 52 9018 TROMSØ
8
SKAIDRE RAUDYTE Stilling: barnehageassistent Alder: 34 9010 TROMSØ
9
KRISTIAN NYVOLL Stilling: gartner Alder: 45 9018 TROMSØ
10
JORUNN BYE Stilling: rådgiver Alder: 57 9015 TROMSØ
11
RACHEL ISSA DJESA Stilling: rådgiver Alder: 50 9018 TROMSØ
12
HILDUR KIRSTEN EIRIN KNUTSEN KAMSARE Stilling: inspektør Alder: 62 9014 TROMSØ