HILLESØY SOKN

9110 SOMMARØY 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JON OLAV HANSSEN 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 373 stemmer
KAREN VOLLSTAD 67 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
JØRGEN YTTERGÅRD 28 år, snekker
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
HALGEIR JONNY HANSSEN 48 år, kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
SILJE JOHNSEN 27 år, trosopplærer
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
HILDE ODDFRID OVESEN 54 år, barne-/ungd.arbeider
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
SILJE-MARIE OTTARSEN 25 år, barne-/ungd.arbeider
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
ANNE LISE KRISTOFFERSEN 61 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer

Varamedlemmer

ELIN ANNIE KARLSEN TEIGEN 54 år, assistent
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
MAY ANNE ANDREASSEN 48 år, sekretær
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
HERLAUG JAKOBINE HANSEN 68 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
INGELA MARIA RIBERTH 58 år, SFO-koordinator
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
RAGNHILD LOVISE HALSNES 65 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JON OLAV HANSSEN Stilling: pensjonist Alder: 71 9106 STRAUMSBUKTA
2
HALGEIR JONNY HANSSEN Stilling: kirketjener Alder: 45 9106 STRAUMSBUKTA
3
SILJE JOHNSEN Stilling: trosopplærer Alder: 24 9106 STRAUMSBUKTA
4
JØRGEN YTTERGÅRD Stilling: snekker Alder: 25 9110 SOMMARØY
5
SILJE-MARIE OTTARSEN Stilling: barne-/ungd.arbeider Alder: 22 9110 SOMMARØY
6
ELIN ANNIE KARLSEN TEIGEN Stilling: assistent Alder: 51 9118 BRENSHOLMEN
7
KAREN VOLLSTAD Stilling: pensjonist Alder: 64 9056 MORTENHALS
8
INGELA MARIA RIBERTH Stilling: SFO-koordinator Alder: 55 9118 BRENSHOLMEN
9
HILDE ODDFRID OVESEN Stilling: barne-/ungd.arbeider Alder: 51 9057 VIKRAN
10
RAGNHILD LOVISE HALSNES Stilling: pensjonist Alder: 62 9106 STRAUMSBUKTA
11
MAY ANNE ANDREASSEN Stilling: sekretær Alder: 45 9106 STRAUMSBUKTA
12
ANNE LISE KRISTOFFERSEN Stilling: lærer Alder: 58 9118 BRENSHOLMEN
13
HERLAUG JAKOBINE HANSEN Stilling: pensjonist Alder: 65 9118 BRENSHOLMEN