TOVIK SOKN

9445 TOVIK 77 08 95 35 kirkevergen@skanland.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SIGRID-MARIE BENSNES 60 år, Kontorfullmektig
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer
ANNE-MARI THOMASSEN 55 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer
ANETTE GULDHAUGEN 36 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
ODD ARNE HANSEN 52 år, Medarbeider
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
SOLVEIG RIGMOR SIMONSEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
MONICA SIMMERSHOLM 40 år, Assistent
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer

Varamedlemmer

INGER NYSTAD 69 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
ÅSE OLSVIK 66 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
JANNE OLSEN 65 år, Medarbeider
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
KARSTEIN EBERG JOHNSEN 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
RAGNHILD JAKOBSEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SIGRID-MARIE BENSNES Stilling: Kontorfullmektig Alder: 56 9445 TOVIK
2
SOLVEIG RIGMOR SIMONSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9445 TOVIK
3
ANNE-MARI THOMASSEN Stilling: Lærer Alder: 51 9445 TOVIK
4
MONICA SIMMERSHOLM Stilling: Assistent Alder: 36 9445 TOVIK
5
ODD ARNE HANSEN Stilling: Medarbeider Alder: 48 9445 TOVIK
6
ANETTE GULDHAUGEN Stilling: Sykepleier Alder: 32 9445 TOVIK
7
ELISABETH SKOGLUND Stilling: Miljøterapaut Alder: 61 9445 TOVIK
8
RAGNHILD JAKOBSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9445 TOVIK
9
INGER NYSTAD Stilling: Hjelpepleier Alder: 65 9445 TOVIK
10
KARSTEIN EBERG JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 9445 TOVIK
11
JORUNN THERESE MOEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 9445 TOVIK
12
ÅSE OLSVIK Stilling: Pensjonist Alder: 62 9445 TOVIK
13
JANNE OLSEN Stilling: Medarbeider Alder: 61 9445 TOVIK