SØRREISA SOKN

Kapellveien 26, 9310 SØRREISA 77875290 menighet@sorreisa.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JARL KATO SOLSET 70 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 682 stemmer
IVAR BJØRKÅS 70 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 673 stemmer
STINE-MARIE HENRIKSEN 39 år, lege
Nominasjonskomiteens liste 651 stemmer
ELIN MYHRE 72 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 643 stemmer
KIRSTI MARIE SOLSET MALIK 45 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 619 stemmer
LINDA HOLMGREN 52 år, psykolog
Nominasjonskomiteens liste 598 stemmer

Varamedlemmer

HARALD EUGEN HELLING 49 år, lege
Nominasjonskomiteens liste 585 stemmer
SARI EEVA ANNELI YLITALO OTTEM 39 år, butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 583 stemmer
MARIT HAUGLAND 45 år, familieteraput
Nominasjonskomiteens liste 581 stemmer
MONICA LENE LUND LARSEN 41 år, politi
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
JON KRISTIAN BAKKLAND 47 år, anleggsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JARL KATO SOLSET Stilling: pensjonist Alder: 67 9310 SØRREISA
2
STINE-MARIE HENRIKSEN-SCHMID Stilling: lege Alder: 36 9310 SØRREISA
3
MARIT HAUGLAND Stilling: familieteraput Alder: 42 9310 SØRREISA
4
IVAR BJØRKÅS Stilling: pensjonist Alder: 67 9310 SØRREISA
5
SARI EEVA ANNELI YLITALO Stilling: butikkmedarbeider Alder: 36 9310 SØRREISA
6
RANDI VÅRLUND Stilling: pensjonist Alder: 61 9300 FINNSNES
7
MONICA LENE LUND LARSEN Stilling: politi Alder: 38 9310 SØRREISA
8
JON KRISTIAN BAKKLAND Stilling: anleggsarbeider Alder: 44 9310 SØRREISA
9
KIRSTI MARIE SOLSET MALIK Stilling: lærer Alder: 42 9310 SØRREISA
10
HARALD EUGEN HELLING Stilling: lege Alder: 46 9310 SØRREISA
11
MONA AASNES LANTZ Stilling: lærer Alder: 47 9310 SØRREISA
12
LINDA HOLMGREN Stilling: psykolog Alder: 49 9310 SØRREISA
13
ELIN MYHRE Stilling: pensjonist Alder: 69 9310 SØRREISA