LENVIK SOKN

Kirkeveien 1, 9300 FINNSNES 77 85 02 00 kirkevergen@lenvik.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TRUDE KILLIE SOLLI 60 år, rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1190 stemmer
VEBJØRN BØNÅ KONRADSEN 46 år, offiser
Nominasjonskomiteens liste 1144 stemmer
ERNST ANDREAS NORBAKKEN 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1107 stemmer
INGER MAY SIMONSEN 64 år, helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 1100 stemmer
MARITA HELEN ALBERTSEN 49 år, sykepleier/lærer
Nominasjonskomiteens liste 1096 stemmer
OLE JOHAN HENRIKSEN 68 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1092 stemmer
JANNE HELEN FYHN 41 år, kirketjener/bonde
Nominasjonskomiteens liste 1090 stemmer
LINE MIRIAM SANDBERG 49 år, politiker
Nominasjonskomiteens liste 1072 stemmer
ANN KRISTIN HANSEN 57 år, postbud
Nominasjonskomiteens liste 1065 stemmer
JULIE KONSTANZE OLSVIK NILSSON 22 år, student
Nominasjonskomiteens liste 1064 stemmer

Varamedlemmer

JONATHAN ROBERT BLAMIRE 54 år, kantor
Nominasjonskomiteens liste 1047 stemmer
KÅRE NORUM 70 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1041 stemmer
DEBABA BAHATI 22 år, student
Nominasjonskomiteens liste 1039 stemmer
REIDUN ELISABETH SIMONSEN 61 år, lærer/spes.ped
Nominasjonskomiteens liste 1035 stemmer
PER DANIEL BORCH 61 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 1034 stemmer
SONNY ÅSE KARLSEN HANSSEN 58 år, adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 1023 stemmer
FRID INGJERD SØRENSEN 67 år, sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 1020 stemmer
DAG MAGNE HELLEMO 51 år, kundebehandler
Nominasjonskomiteens liste 1009 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
VEBJØRN BØNÅ KONRADSEN Stilling: offiser Alder: 43 9303 SILSAND
2
TRUDE KILLIE SOLLI Stilling: rådgiver Alder: 57 9300 FINNSNES
3
OLE JOHAN HENRIKSEN Stilling: pensjonist Alder: 65 9300 FINNSNES
4
JULIE KONSTANZE OLSVIK NILSSON Stilling: student Alder: 19 9300 FINNSNES
5
DEBABA BAHATI Stilling: student Alder: 19 9300 FINNSNES
6
MARITA HELEN ALBERTSEN Stilling: sykepleier/lærer Alder: 46 9303 SILSAND
7
ERNST ANDREAS NORBAKKEN Stilling: pensjonist Alder: 71 9300 FINNSNES
8
JANNE HELEN FYHN Stilling: kirketjener/bonde Alder: 38 9372 GIBOSTAD
9
INGER MAY SIMONSEN Stilling: helsefagarbeider Alder: 61 9388 FJORDGARD
10
SONNY ÅSE KARLSEN HANSSEN Stilling: adjunkt Alder: 55 9300 FINNSNES
11
DAG MAGNE HELLEMO Stilling: kundebehandler Alder: 48 9303 SILSAND
12
REIDUN ELISABETH SIMONSEN Stilling: lærer/spes.ped Alder: 58 9300 FINNSNES
13
RONNY OLE LARSEN Stilling: tiltakskonsulent Alder: 41 9300 FINNSNES
14
ANN KRISTIN HANSEN Stilling: postbud Alder: 54 9303 SILSAND
15
SOLVEIG PAULINE OLSEN Stilling: miljøterapeut Alder: 65 9300 FINNSNES
16
PER DANIEL BORCH Stilling: sykepleier Alder: 58 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN
17
KRISTINA JAKOBSEN Stilling: byggesaksbeh. Alder: 35 9024 TOMASJORD
18
JONATHAN ROBERT BLAMIRE Stilling: kantor Alder: 51 9300 FINNSNES
19
LINE MIRIAM SANDBERG Stilling: politiker Alder: 46 9303 SILSAND
20
KÅRE NORUM Stilling: pensjonist Alder: 67 9303 SILSAND
21
FRID INGJERD SØRENSEN Stilling: sykepleier Alder: 64 9303 SILSAND