KÅFJORD SOKN

Olderdalsvegen 43, 9146 OLDERDALEN 77 71 81 14 administrasjon.menighetsradet@kafjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

EINAR ERIKSEN 46 år, Næringskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 381 stemmer
ELDBJØRG HELENE NILSEN 67 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
OVE MONSEN 57 år, Telemontør
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
HANS NILS JOHAN JENSSEN 70 år, Leder
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
ANN LOVIS MOLUND 35 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
TERJE OLAF BAKKEHAUG 31 år, Snekker
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer

Varamedlemmer

IRIS YTTERGÅRD 29 år, Tannpleier
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer
VENCHE KARIN FAGERLI 52 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
SVEIN ODDVAR LEIROS 49 år, Varaordfører
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
MONA MYRVOLL 55 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
ENOK SIGURD ANTON ISAKSEN 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
HANS ØYVIND JENSSEN 34 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
ÅSMUND REIDAR SELJESKOG 65 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
KNUT IVAR NILSEN 50 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ELDBJØRG HELENE NILSEN Stilling: Bonde Alder: 64 9144 SAMUELSBERG
2
EINAR ERIKSEN Stilling: Næringskonsulent Alder: 43 9147 BIRTAVARRE
3
ENOK SIGURD ANTON ISAKSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9144 SAMUELSBERG
4
BEATE BJELLMO ANDERSEN Stilling: Butikkarbeider Alder: 45 9144 SAMUELSBERG
5
TERJE OLAF BAKKEHAUG Stilling: Snekker Alder: 28 9146 OLDERDALEN
6
OVE MONSEN Stilling: Telemontør Alder: 54 9147 BIRTAVARRE
7
ANN LOVIS MOLUND Stilling: Sykepleier Alder: 32 9147 BIRTAVARRE
8
HANS NILS JOHAN JENSSEN Stilling: Leder Alder: 67 9146 OLDERDALEN
9
ÅSMUND REIDAR SELJESKOG Stilling: Pensjonist Alder: 62 9144 SAMUELSBERG
10
KNUT IVAR NILSEN Stilling: Bonde Alder: 47 9146 OLDERDALEN
11
IRIS YTTERGÅRD Stilling: Tannpleier Alder: 26 9147 BIRTAVARRE
12
HANS ØYVIND JENSSEN Stilling: Bonde Alder: 31 9146 OLDERDALEN
13
EDEL MONSEN Stilling: Lærer Alder: 43 9144 SAMUELSBERG
14
SVEIN ODDVAR LEIROS Stilling: Varaordfører Alder: 46 9147 BIRTAVARRE
15
MONA MYRVOLL Stilling: Hjelpepleier Alder: 52 9147 BIRTAVARRE
16
BJØRN-EVEN SALAMONSEN Stilling: Regnskapsfører Alder: 25 9146 OLDERDALEN
17
VENCHE KARIN FAGERLI Stilling: Hjelpepleier Alder: 49 9147 BIRTAVARRE