SKJERVØY SOKN

9180 SKJERVØY 77 77 75 40 post@skjervoymenighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

PEDER ANDRE AMUNDSEN 35 år, Barnevernspedagog
Nominasjonskomiteens liste 604 stemmer
FRODE LANGSTRAND 44 år, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 601 stemmer
EVA JOHANNE ALBRIGTSEN 40 år, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 577 stemmer
BIRGIT PAULSEN 60 år, Selvstendig Næringsd
Nominasjonskomiteens liste 546 stemmer
HELGE ARNOLD ANDERSEN 75 år, Fisker
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer
ØYVIND JOHAN ISAKSEN 65 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 532 stemmer

Varamedlemmer

MARIA JØRGENSEN ANDERSEN 42 år, Arbeider
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
KRISTIN DALHEIM 53 år, Helsearbeider
Nominasjonskomiteens liste 528 stemmer
KARSTEN MEILANDSTIND HENRIKSEN 78 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 495 stemmer
BODIL KASPARA HENRIKSEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 487 stemmer
KARL JULIUS LARSEN 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HELGE ARNOLD ANDERSEN Stilling: Fisker Alder: 71 9195 ÅRVIKSAND
2
BIRGIT PAULSEN Stilling: Selvstendig Næringsd Alder: 56 9180 SKJERVØY
3
ØYVIND JOHAN ISAKSEN Stilling: Ingeniør Alder: 61 9180 SKJERVØY
4
EVA JOHANNE ALBRIGTSEN Stilling: Adjunkt Alder: 36 9195 ÅRVIKSAND
5
PEDER ANDRE AMUNDSEN Stilling: Barnevernspedagog Alder: 31 9180 SKJERVØY
6
MARIA JØRGENSEN ANDERSEN Stilling: Arbeider Alder: 38 9195 ÅRVIKSAND
7
KARSTEN MEILANDSTIND HENRIKSEN Stilling: Pensjonist Alder: 74 9180 SKJERVØY
8
KRISTIN DALHEIM Stilling: Helsearbeider Alder: 49 9180 SKJERVØY
9
KARL JULIUS LARSEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 9180 SKJERVØY
10
BODIL KASPARA HENRIKSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9180 SKJERVØY
11
FRODE LANGSTRAND Stilling: Adjunkt Alder: 40 9180 SKJERVØY