TALVIK SOKN

9510 ALTA 78 44 42 70 kirkeverge@alta.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JOHANNES SIMONSEN 64 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
HILDE MERETHE ENGØ MOLUND 53 år, Fagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
EINAR MIKKELSEN 63 år, Flytekniker
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
RANDI KARLSTRØM 59 år, Privat næringsdriven
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
BERNT ERLING THOMASSEN 73 år, Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 269 stemmer
MERETE HOLMGREN BERGLY 64 år, LPB og assistent
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
ANNIE MIKALSEN 51 år, Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
HARALD JENS BRENNVIK 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer

Varamedlemmer

VIGDIS KORSNES 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
LINDA BERG 58 år, Uførepensjonist
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
DAN RUNE LARSEN 44 år, Arbeidsavklaring
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
TROND EINAR KARLSEN 58 år, Fisker
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
ASBJØRN STEFFENSEN 78 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HARALD JENS BRENNVIK Stilling: Pensjonist Alder: 71 9519 KVIBY
2
HILDE MERETHE ENGØ MOLUND Stilling: Fagarbeider Alder: 49 9540 TALVIK
3
ASBJØRN STEFFENSEN Stilling: Pensjonist Alder: 74 9532 HAKKSTABBEN
4
RANDI KARLSTRØM Stilling: Privat næringsdriven Alder: 55 9545 LANGFJORDBOTN
5
LINDA BERG Stilling: Uførepensjonist Alder: 54 9531 KVALFJORD
6
VIGDIS KORSNES Stilling: Pensjonist Alder: 66 9519 KVIBY
7
BERNT ERLING THOMASSEN Stilling: Kirketjener Alder: 69 9536 KORSFJORDEN
8
MERETE HOLMGREN BERGLY Stilling: LPB og assistent Alder: 60 9532 HAKKSTABBEN
9
TROND EINAR KARLSEN Stilling: Fisker Alder: 54 9519 KVIBY
10
ANNIE MIKALSEN Stilling: Vernepleier Alder: 47 9545 LANGFJORDBOTN
11
JOHANNES SIMONSEN Stilling: Bonde Alder: 60 9540 TALVIK
12
DAN RUNE LARSEN Stilling: Arbeidsavklaring Alder: 40 9540 TALVIK
13
EINAR MIKKELSEN Stilling: Flytekniker Alder: 59 9540 TALVIK