HASVIK SOKN

9590 HASVIK 78 45 11 41 kirkeverge@hasviksokn.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANN MARI AAE CHRISTENSEN 50 år, Leder
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
ELIZABETH HANNEVIG KARLSEN 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer
ØRNULF JACOBSEN 56 år, Næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
ELLY RANVEIG PEDERSEN 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
INGVALD KÅRE AASHEIM 67 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
HANNE LISE NILSEN 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer

Varamedlemmer

RANDI ODDBJØRG SJURSEN 59 år, Tannhelsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
CARINA PRYTZ-WALLMANN 48 år, Husmor
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
MONICA HOLST-OLSEN 47 år, Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
BJØRNAR ROALD HÅGENSEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
EDVIN JOHANNES WALLMANN 58 år, Fisker
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ELIZABETH HANNEVIG KARLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 9590 HASVIK
2
ØRNULF JACOBSEN Stilling: Næringsdrivende Alder: 52 9590 HASVIK
3
ANN MARI AAE CHRISTENSEN Stilling: Leder Alder: 46 9593 BREIVIKBOTN
4
MONICA LARSEN Stilling: Avdelingsleder Alder: 43 9590 HASVIK
5
INGVALD KÅRE AASHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 9590 HASVIK
6
HANNE LISE NILSEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 9590 HASVIK
7
BJØRNAR ROALD HÅGENSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9593 BREIVIKBOTN
8
ELLY RANVEIG PEDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 73 9593 BREIVIKBOTN
9
KNUT MARENSIUS NILSSEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 9590 HASVIK
10
RANDI ODDBJØRG SJURSEN Stilling: Tannhelsesekretær Alder: 55 9590 HASVIK
11
EDVIN JOHANNES WALLMANN Stilling: Fisker Alder: 54 9590 HASVIK
12
CARINA PRYTZ-WALLMANN Stilling: Husmor Alder: 44 9590 HASVIK