KVALSUND SOKN

9620 KVALSUND 78 41 55 91 kirkekontoret@kvalsund.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE LISE NILSEN 73 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
ODDVAR HOLMGREN 73 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
ASTRID MYRLAND HANSEN 73 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
ANNA HELENA MATHISEN 68 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
RAGNAR OLSEN 68 år, selvst. næringsdr.
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer

Varamedlemmer

BENTE SYNNØVE OLSEN 53 år, kontorassistent
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
JEANETTE ELISE HUEMER 57 år, universitetslektor
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
ANETTE LARSEN KRISTOFFERSEN 51 år, førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
WILLY HOLMGREN 71 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
HANNE KRISTIN SARA 54 år, leder, servicekontor
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE LISE NILSEN Stilling: pensjonist Alder: 69 9620 KVALSUND
2
WILLY HOLMGREN Stilling: pensjonist Alder: 67 9620 KVALSUND
3
ANNA HELENA MATHISEN Stilling: pensjonist Alder: 64 9620
4
BENTE SYNNØVE OLSEN Stilling: kontorassistent Alder: 49 9620 KVALSUND
5
RAGNAR OLSEN Stilling: selvst. næringsdr. Alder: 64 9620 KVALSUND
6
ASTRID MYRLAND HANSEN Stilling: pensjonist Alder: 69 9620 KVALSUND
7
HANNE KRISTIN SARA Stilling: leder, servicekontor Alder: 50 9620 KVALSUND
8
JEANETTE ELISE HUEMER Stilling: universitetslektor Alder: 53 9620 KVALSUND
9
ANETTE LARSEN KRISTOFFERSEN Stilling: førstekonsulent Alder: 47 9620 KVALSUND
10
ODDVAR HOLMGREN Stilling: pensjonist Alder: 69 9620 KVALSUND