NESSEBY SOKN

9840 VARANGERBOTN 78 95 81 17 kirkeverge@nesseby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LAILA STRANDBAKKE SMUK 56 år, reineier
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN 47 år, villsaubonde
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
ELISABETH REISÆNEN 34 år, lærerassistent
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
EDEL SOFIE SANN PLEYM 67 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
VANJA TRANE TROSTEN 44 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
SVEIN ERIK STORE 36 år, tilsynsinspektør
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer

Varamedlemmer

KÅRE BALLARI 69 år, regnskapsfører
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
ROLF MATHI REISÆNEN 63 år, byggherreassistent
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
ANNE JORID HENRIKSEN 67 år, rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
JARLE WILFRED ANDREASSEN 60 år, avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
LEIF EBERG HANSEN 60 år, drosjeeier
Nominasjonskomiteens liste 49 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LAILA STRANDBAKKE SMUK Stilling: reineier Alder: 53 9840 VARANGERBOTN
2
KÅRE BALLARI Stilling: regnskapsfører Alder: 66 9840 VARANGERBOTN
3
ELISABETH REISÆNEN Stilling: lærerassistent Alder: 31 9840 VARANGERBOTN
4
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: villsaubonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
5
SVEIN ERIK UTSI BORCH Stilling: tilsynsinspektør Alder: 33 9840 VARANGERBOTN
6
EDEL SOFIE SANN PLEYM Stilling: lærer Alder: 64 9840 VARANGERBOTN
7
VANJA TRANE TROSTEN Stilling: lærer Alder: 41 9840 VARANGERBOTN
8
ROLF MATHI REISÆNEN Stilling: byggherreassistent Alder: 60 9840 VARANGERBOTN
9
ANNE JORID HENRIKSEN Stilling: rådgiver Alder: 64 9840 VARANGERBOTN
10
JARLE WILFRED ANDREASSEN Stilling: avdelingsleder Alder: 57 9840 VARANGERBOTN
11
LEIF EBERG HANSEN Stilling: drosjeeier Alder: 57 9840 VARANGERBOTN
12
GUNVOR BIRGITHE OLSEN BJØRKLUND Stilling: pensjonist Alder: 69 9840 VARANGERBOTN
13
ANNA MARGARET VALLE Stilling: pensjonist Alder: 77 9840 VARANGERBOTN