BÅTSFJORD SOKN

Prestegårdsbakken 5, 9990 BÅTSFJORD 78 98 33 33 prest@batsfjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HILDE VERONICA LUND 44 år, frisør
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
MONA LILL JESSEN 52 år, servitør
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
ROY OLAF ERIKSEN 49 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
SOLFRID HELENE ERIKSEN 64 år, baker
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
GEIR JARLE SVENDSEN 60 år, havnebetjent
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
HELGA JOHANNE ANTONSEN ERIKSEN 31 år, assistent
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer

Varamedlemmer

JAN RICHARD HARTVIKSEN 73 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
BIRGIT MARGARETA JESSEN 74 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
ANITA SVARTDAL AAKJÆR BREMNES 52 år, renholder
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
TOVE VESLA GJÆVER PEDERSEN 80 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
ODD ØYVIND ANDERSEN 58 år, helsearbeider
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDE VERONICA LUND Stilling: frisør Alder: 41 9990 BÅTSFJORD
2
ROY OLAF ERIKSEN Stilling: lærer Alder: 46 9990 BÅTSFJORD
3
BIRGIT MARGARETA JESSEN Stilling: pensjonist Alder: 71 9990 BÅTSFJORD
4
GEIR JARLE SVENDSEN Stilling: havnebetjent Alder: 57 9990 BÅTSFJORD
5
MONA LILL JESSEN Stilling: servitør Alder: 49 9990 BÅTSFJORD
6
JAN RICHARD HARTVIKSEN Stilling: pensjonist Alder: 70 9990 BÅTSFJORD
7
SOLFRID HELENE ERIKSEN Stilling: baker Alder: 61 9990 BÅTSFJORD
8
KJELL ÅGE NERVIK Stilling: pensjonist Alder: 68 9990 BÅTSFJORD
9
ANITA SVARTDAL AAKJÆR KRISTIANSEN Stilling: renholder Alder: 49 9990 BÅTSFJORD
10
HELGA JOHANNE KNUTSEN ANTONSEN Stilling: assistent Alder: 28 9990 BÅTSFJORD
11
TOVE VESLA GJÆVER PEDERSEN Stilling: pensjonist Alder: 77 9990 BÅTSFJORD
12
ODD ØYVIND ANDERSEN Stilling: helsearbeider Alder: 55 9990 BÅTSFJORD
13
ANDREW ISAKSEN Stilling: pensjonist Alder: 64 9990 BÅTSFJORD