Svalbard

79025560 prest@svalbardkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Kunne ikke finne valgresultatet for Svalbard