RYGGE SOKN

Larkollveien 9, 1570 DILLING 69 26 44 81 rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JON ERLAND FLØGSTAD 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 873 stemmer
BODIL IRENE FJELD HANSEN 54 år,
Nominasjonskomiteens liste 845 stemmer
ANETTE HARRIDSLEFF AARUM 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 791 stemmer
VERONICA KASBO OUSTORP 47 år,
Nominasjonskomiteens liste 789 stemmer
WENCHE AGA 75 år,
Nominasjonskomiteens liste 787 stemmer
LENE ELISE AASER 58 år,
Nominasjonskomiteens liste 786 stemmer

Varamedlemmer

GEIR ARNE REBBESTAD 58 år,
Nominasjonskomiteens liste 774 stemmer
RANDI AUD BRAATHE 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 770 stemmer
TORILL LISBETH FRØNE HAUGTUN 58 år,
Nominasjonskomiteens liste 765 stemmer
UNNI IRENE HAUGEN 71 år,
Nominasjonskomiteens liste 760 stemmer
ASTRID STORMOEN 63 år,
Nominasjonskomiteens liste 740 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BODIL IRENE FJELD HANSEN Stilling: Alder: 51 1580 RYGGE
2
LENE ELISE AASER Stilling: Alder: 55 1560 LARKOLLEN
3
GEIR ARNE REBBESTAD Stilling: Alder: 55 1560 LARKOLLEN
4
ANETTE HARRIDSLEFF AARUM Stilling: Alder: 52 1570 DILLING
5
VERONICA KASBO OUSTORP Stilling: Alder: 44 1560 LARKOLLEN
6
JON ERLAND FLØGSTAD Stilling: Alder: 48 1580 RYGGE
7
ASTRID STORMOEN Stilling: Alder: 60 1570 DILLING
8
RANDI AUD BRAATHE Stilling: Alder: 69 1580 RYGGE
9
UNNI IRENE HAUGEN Stilling: Alder: 68 1580 RYGGE
10
WENCHE AGA Stilling: Alder: 72 1560 LARKOLLEN
11
TORILL LISBETH FRØNE HAUGTUN Stilling: Alder: 55 1580 RYGGE