EKHOLT SOKN

Larkollveien 9, 1570 DILLING 69 26 44 81 rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LAILA MARGRETHE TORP 56 år, Bedriftsoverlege
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
TERJE REFSNES 70 år, Lektor
Nominasjonskomiteens liste 569 stemmer
CATHRINE NAPER HØSTON 49 år, Tannhelsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 560 stemmer
THERESE RUTH ALNE BOLIN 51 år, Kommunikasjonsrådgiv
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
FRODE ALNE BOLIN 47 år, Kommunikasjonsrådgiv
Nominasjonskomiteens liste 555 stemmer
UNNI ANDERSEN 63 år, Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 552 stemmer

Varamedlemmer

LILLIAN BREMNES 57 år, Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 550 stemmer
ELLEN FJELDSTAD 66 år, Diabetessykepleier
Nominasjonskomiteens liste 546 stemmer
KJELL ANDREAS TØRRING 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 541 stemmer
KNUT ELLING JOHANSEN 72 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 536 stemmer
GUNN ANITA SOLBERG 49 år, Fagarbeidere på vgs
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LAILA MARGRETHE TORP Stilling: Bedriftsoverlege Alder: 53 1529 MOSS
2
LILLIAN BREMNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 54 1570 DILLING
3
KJELL ANDREAS TØRRING Stilling: Pensjonist Alder: 68 1529 MOSS
4
TERJE REFSNES Stilling: Lektor Alder: 67 1570 DILLING
5
UNNI ANDERSEN Stilling: Helsefagarbeider Alder: 60 1526 MOSS
6
KNUT ELLING JOHANSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 1526 MOSS
7
THERESE RUTH ALNE BOLIN Stilling: Kommunikasjonsrådgiv Alder: 48 1525 MOSS
8
ELLEN FJELDSTAD Stilling: Diabetessykepleier Alder: 63 1526 MOSS
9
GUNN ANITA SOLBERG Stilling: Fagarbeidere på vgs Alder: 46 1570 DILLING
10
LEIF BIRGER MAGNUSSEN Stilling: Pensjonist Alder: 78 1529 MOSS
11
FRODE ALNE BOLIN Stilling: Kommunikasjonsrådgiv Alder: 44 1525 MOSS
12
CATHRINE NAPER HØSTON Stilling: Tannhelsesekretær Alder: 46 1525 MOSS